NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

48. týždeň

27.11. - 3.12.2023


Pondelok:

liturgia  17:30

Utorok:

liturgia  17:30

Streda:

moleben  17:15

liturgia  17:30

Štvrtok:

liturgia  7:30

Piatok:

liturgia  17:30

---------------------------

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:30

liturgia  10:00

večiereň  15:00

 

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

48. týždeň

27.11. - 3.12.2023

 

Pondelok:

liturgia  x x x

Utorok:

liturgia  17:00

Streda:

moleben  16:45

liturgia  17:00

Štvrtok:

liturgia  8:00

Piatok:

liturgia  17:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  x x x

Nedeľa:

liturgia  8:30

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Katechéza

Katechéza: Kresťanský manžel IV.

Vlastnosti kresťanského manžela

d) Modlitba

 

Duchovná disciplína každodennej modlitby sa v týchto dňoch stala zbytočnou, pretože sme dovolili nášmu sebectvu ovplyvniť naše chápanie významu modlitby. Sme ako študenti, ktorí sa z internátu ozvú domov len vtedy, keď sa im minú peniaze. Keď nás pritlačia problémy, na ktoré sami nestačíme, vtedy začneme Boha úpenlivo prosiť o pomoc. Keď zasa všetko beží hladko opäť zabúdame na svoju povinnosť modliť sa.

 

Modlitba sa stala synonymom spojenia "prosiť Boha o niečo". Každý iný dôvod modliť sa stal nadbytočným. Musíme pochopiť, že zmyslom modlitby je čosi viac ako len žiadosť o niečo. Pozrime sa na modlitbu v biblickom svetle. V Prvom liste Solúnčanom (5,17) nás apoštol Pavol štyrmi slovami nástojčivo žiada: "Bez prestania sa modlite". Pavlov verš je výzvou, aby sme  v každej minúte svojho života kráčali zjednotení s Kristom. Neprestajne sa modliť znamená: "sprítomňovať si Boha".

 

Ježiš nám dal návod ako sa modliť, naučil nás modlitbu Otčenáš. Keď sa modlíme: "buď vôľa tvoja", odovzdávame svoje životy každý deň do služby Kristovi. Ak Boha žiadame o hocičo, nech je to vždy s vedomím toho, že chceme najprv a predovšetkým tie veci, ktoré zveľadia jeho kráľovstvo a budú ctiť jeho meno. Boh nám nekázal modliť sa preto, že by potreboval našu radu, ani preto, aby sme mu povedali niečo, čo ešte nevie. Jeho výzva, aby sme strávili istý čas v jednote a v rozhovore s ním, neprišla preto, ako si poniektorí myslia, že by túžil tráviť čas v našej spoločnosti. Kázal nám modliť sa, aby naše srdcia, naše mysle a naše skutky mohli byť oddané jeho dokonalej vôli. Boh prostredníctvom modlitby, ako hovorí starý hymnus, vedie človeka, ktorého srdce tápe, na cesty spravodlivosti pre slávu svojho mena. Keď sa muž naučí pravidelne sa modliť, bude rásť v mužskej zbožnosti.

 

o. Lukáš

 

Veľký utorok

 

Vo Svätý a veľký utorok si pripomíname podobenstvo o desiatich pannách. Toto podobenstvo povedal Pán svojim učeníkom, keď chystajúc sa na utrpenie vstupoval do Jeruzalema. Niektoré podobenstvá sa týkali aj Židov. Podobenstvom o desiatich pannách poukázal na skutky milosrdenstva. Hovoril a učil preto, aby  boli pripravení všetci skôr, ako nastane koniec. Aj o panenstve a panicoch veľa učil, panenstvo si totiž zaslúži veľkú slávu, lebo je naozaj veľké. Aby však niekto zachovávajúc panenstvo, nepohŕdal inými vecami, najmä skutkami milosrdenstva, ktorými sa zapaľuje svieca panenstva, prináša sväté evanjelium toto podobenstvo.

Päť panien je nazvaných múdrymi, lebo k panenstvu priložili aj bohatý olej skutkov milosrdenstva. Ďalších päť bolo hlúpych, lebo aj keď mali panenstvo, nebolo u nich skutkov milosrdenstva. Hlúpe panny, hoci zachovali väčšiu vec, pohrdli menšími vecami a preto sa ničím nelíšili od hriešnic. Jedny boli premožené telom, druhé majetkom. Keď nadišla noc pozemského života,  všetky panny zaspali, to jest zomreli, lebo smrť sa nazýva snom. Ako spali, uprostred noci sa strhol krik. Tým, čo mali dostatok oleja, dvere sa otvorili a vošli dnu so ženíchom. Hlúpe panny nemali dosť oleja, preto ho hľadali po prebudení. Múdre panny im ho chceli dať, ale nemohli. Skôr, než vošli dnu, vraveli im: „Aby azda nebolo ani vám ani nám málo, choďte k predavačom, čiže k biednym, a kúpte si.“ Ale nedalo sa, lebo po smrti to už nie je možné. Na to isté poukazuje aj Abrahám v podobenstve o boháčovi a Lazárovi hovoriac: „Nemožno prejsť odtiaľto k vám.“ No hlúpe panny prišli bez svetla a volali: „Pane, Pane, otvor nám!“ Sám Pán im však dal strašnú odpoveď: „Odíďte, vravím vám, nepoznám vás! Akože chcete uzrieť ženícha, keď nemáte veno – skutky milosrdenstva?“

Bohonosní Otcovia tu vložili podobenstvo o desiatich pannách preto, aby nás naučili stále bdieť a byť pripravenými pravého Ženícha, vďaka dobrým skutkom, najmä skutkom milosrdenstva, lebo deň a čas konca života je nám neznámy. Podľa príkladu Jozefa máme zachovávať čistotu a podľa vzoru figovníka máme stále prinášať duchovné plody. Ak niekto zachováva panenstvo – toto najväčšie dielo, no opovrhuje druhým, najmä skutkami milosrdenstva, ten nevchádza s Kristom do večného pokoja, ale zahanbený odchádza naspäť. Nič nie je žalostnejšie a zahanbujúcejšie, ako majetkom premožené panenstvo.

 

Kriste, Ženích, pripočítaj nás k múdrym pannám, pripoj k svojmu vyvolenému stádu a zmiluj sa nad nami. Amen.

 

Synaxár

 

 

Katechéza: Kresťanský manžel III.

Vlastnosti kresťanského manžela

Muž, ktorý kráča s Bohom

 

Kto by mal z teba urobiť zbožného muža? Je to tvoja zodpovednosť, alebo sa o to má postarať Boh? Zbožný manžel musí byť predovšetkým zbožným mužom. Musí pochopiť, že Boh mu dal presne to, čo ako muž potrebuje - aby bol iniciatívny, aby ochraňoval a zabezpečil seba aj svoju rodinu. Rovnako musí byť odovzdaný naplneniu cieľa zbožnosti. Oženiť sa môže hocaký muž. Lenže iba muž oddaný zbožnosti bude môcť naplniť manželské sľuby.

Ako podľa teba môže muž dosiahnuť zbožnosť? Podľa Biblie je to vec tréningu: svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti! Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život (1 Tim 4,7 - 8). Podľa Pavlovho listu Timotejovi môžeme našu zbožnosť vytrénovať rovnakým spôsobom ako atlét, ktorý sa pripravuje na súťaž. Ak to urobíme, Boh nás vo svojej milosti a podľa svojej vôle premení na zbožných mužov. Si zmätený. Znejú ti slová "trénovať svoju zbožnosť" ako "trénovať svoje telo"? Zvážte tento príklad. Povedzme, že ste si zaumienili stať sa najlepším futbalistom, akým len môžete byť. Jedného dňa nájdete v schránke list od Messiho, ktorý vám ponúka, že môžete kedykoľvek k nemu prísť domov a zahrať si s ním. Počul o vašej túžbe a chce vám pomôcť, ako len bude môcť. Lenže vy si môžete sadnúť a napísať Messimu odpoveď, že mu síce ďakujete za ponuku, ale že si s tým poradíte sami. Ak by teda mal nejaké trénerské rady alebo inštruktážne video, radi si ho pozriete. Ale nemáte čas chodiť k nemu domov a trénovať. Môžete mu napísať takýto list, no pochybujem, že by to niekto urobil. Prišli by ste k nemu hodinu pred začiatkom tréningu, len aby ste nezmeškali ani minútu. Bola by to šanca učiť sa od majstra a zrejme by ste si ani za nič nenechali takúto príležitosť ujsť. Bola by to Messiho strosť, aby z vás urobil najlepšieho hráča, akým môžete byť. Bola by to len jeho zásluha, že ste to niekde dotiahli. Vašou úlohou by bolo len prísť na tréning.

Ak chceme trénovať našu zbožnosť, je našou povinnosťou ukázať sa v "duchovnej telocvični" každý deň. Musíme sa naučiť disciplíne, chodiť na tréningy dokonca aj vtedy, keď sa nám nechce a formovať si svoje duchovné svaly. Počas tohto procesu Boh použije našu oddanosť týmto duchovným cvičeniam, aby nás obrátil z duchovne vlažných na zbožných mužov. Naša úloha nespočíva v tom, že sa budeme pokúšať sami zápasiť s nejakým hriechom, ale v tom, že nepoľavíme v tréningu prostredníctvom zachovávania duchovnej disciplíny. Ak ochabneme, tieto hriechy sa na nás doslova navešajú.

 

Podľa akého tréningového plánu by mal cvičiť duchovne disciplinovaný muž? Aké cvičenia by mal absolvovať, aby jeho duchovné svaly neochabli?

 

o. Lukáš


 

 

Katechéza: Kresťanský manžel II.

Vlastnosti kresťanského manžela

Mužnosť podľa Biblie


"Prečo sú muži a ženy odlišní? Nie je to len výchovou. Podľa nových výskumov sú rozdiely vrodené."

Po dvoch desaťročiach feministických pokusoch redukovať rozdiely medzi mužom a ženou na niekoľko anatomických odchýlok prichádza vedecký výskum s novinkou. Vyzerá to tak, že posledné experimenty odhalili záľubu chlapcov v autíčkach, dievčat v bábikách, a to bez ohľadu na naše snahy preorientovať ich. Len skúste posadiť dievčatko do izby plnej autíčok a nechajte ho hrať sa. Dopadne to asi tak, že kamión bude otecko, žltý autobus mamičkou a budú sa spolu rozprávať. Zverte chlapcovi bábiky a o chvíľku uvidíte, ako Barbie hádže do Kena ručné granáty!

 

Skôr ako muž porozumie úlohe manžela, musí pochopiť, čo znamená byť mužom.

 

Počas šiesteho dňa stvorenia, keď sa Boh pripravoval na stvorenie nositeľa svojho obrazu: "Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi! A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril (Gn 1,26 - 27).

 

Hoci muž a žena majú podobu Božieho obrazu, boli stvorení ako dve odlišné bytosti. Biblický odkaz je jasný: "A Boh ich stvoril ako muža a ženu." Spisovateľ Mike Mason to nazýva "tajomnou, presvedčivou kombináciou rovnakosti a rozdielnosti." Tá rovnakosť im dala pred Bohom rovnaké postavenie a rovnakú cenu. Rozdielnosť bola vytvorená Bohom, aby boli obaja spojení svojou vzájomnou závislosťou a odrážali tak podstatu trojjedinosti Boha. Bez ohľadu na intenzitu úsilia našej kultúry vymazať tieto rozdiely nemožno obísť fakt, že Boh stvoril muža, aby bol mužom, a ženu, aby bola ženou.

 

Boh prikázal mužovi a žene, aby boli plodní a množili sa a my nemáme žiadny dôvod sa domnievať, že márnili čas neposlúchaním týchto inštrukcií. Adam pocítil prvý záblesk toho, čo znamená byť mužom, hneď ako prvýkrát uzrel Evu. Prvýkrát okúsil pocit, ktorý ho viedol stať sa fyzicky jedným - byť jedno so svojou novou nevestou. Spája totiž muža neúprosne s jeho úlohou živiteľa a ženu s jej vzťahovou úlohou vychovávateľky. Boh neskôr posilnil toto rozdelenie tým, že nazval muža, ktorý nie je schopný uživiť svoju rodinu, "horším ako neveriaci" (1 Tim 5,8). A prikázal ženám, aby "mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo (Tit 2,4 - 5). Boh tak povolal mužov a ženy do úloh, ktoré pre nich určil. Avšak sexuálna iniciatíva a zabezpečenie rodiny definuje len časť z toho, čo znamená byť mužom. Tieto funkcie nevytvárajú celú  podstatu mužnosti. Keď budeme dlhšie skúmať rozdiely medzi mužom a ženou, vnikneme hlbšie do Pánových úmyslov.

 

o. Lukáš


 

Katechéza: Kresťanský manžel

Znovudefinovaná mužskosť

 

V druhej kapitole Genezis sa nachádza "prameň" mužnosti. Každý muž má v sebe čosi za kráľa, bojovníka, radcu a priateľa. Tieto vlastnosti pretrvávajú v mužskej duši od prvých chvíľ stvorenia a vložil ich tam Boh. Ale prvý pád ľudí hneď dvoma spôsobmi narušil obraz muža ako vodcu. Muž je sebecký diktátor, ktorý svoje okolie využíva, alebo ešte častejšie sa stáva pasívnym a odovzdal svoju vodcovskú zodpovednosť ženám vo svojom okolí. Prvotný hriech má viac dočinenia s Adamom, ktorý stál v tom čase po Evinom boku a s jeho mlčaním nič neurobil, aby zachránil Evu.

Jedného dňa prichádza k otcovi jeho syn a pýta sa ho:  Oci, aký je rozdiel medzi mužom a ženou?

Otec mu odpovedá: Vieš synu, rozdeľujeme sa "intímnymi časťami tela."

Syn sa pozrie na otca a vraví mu: A čo ešte odlišuje mužov od žien?

Pri týchto slovách otec stratil reč.

Ešte aj dospelí muži majú dnes často zmätok v tom, čo znamená byť mužom. V dobrom či v zlom nikto neovplyvnil naše chápanie vlastnej mužnosti viac ako naši otcovia. Naše životy sú poznačené ich životom, ich modelom,ich radami alebo ich absenciou. Postupne ako chlapci rastú, začínajú svoj súboj s tým, čo znamená byť mužom. Chlapci takmer automaticky začínajú napodobňovať svojich otcov a práve otec je ten, ktorý tvorí obraz muža v očiach syna.

Na začiatku 20 st. vyrastali chlapci v domácnostiach, v ktorých dominovali ženy. Prečo? Muži odchádzali z polí za prácou do tovární, kde pracujú 6 dní a často 10 až 12 hodín denne, aby uživili svoje rodiny. Odkaz pre chlapcov je: Mužnosť je definovaná trhom a ekonomikou.

Syn nepracuje po boku svojho otca, aby v čase žatvy priniesli úrodu domov.

Najsilnejšia definícia mužnosti: Odchádza skoro ráno do práce a domov sa unavený vracia na sklonku dňa. Chlapec teda videl a vidí, že hlavným poslaním muža a to čo ho ako muža definuje, je schopnosť zabezpečiť rodine dostatok materiálnych statkov.

A tak chlapci nemajú svoje vzory doma, nevidia ich tak, aby zistili, čo znamená byť mužom, musia sa pozerať iným smerom. A tým iným smerom sú médiá.Televízia, filmy, šport ponúkajú chlapcom novú definíciu toho, čo robí muža "skutočným" mužom. Je to takmer pravý opak domáceho muža. Zabudnite na citlivosť a zodpovednosť, "skutočným" mužom je mocný, nebojácny, je to hrdina, ktorý používa silu, aby dosiahol svoje ciele. Je to bojovník.

Predstava muža ako bojovníka nás priťahuje, pretože odráža - a nevyhnutne skresľuje - niečo, čo je v každom mužovi. Keď sa muž začne pozerať na svoju silu ako jedinú vlastnosť, ktorá je značkou jeho mužnosti, stane sa z neho groteskná karikatúra autentickej mužnosti.

 

o. Lukáš

 

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327/2

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Matúš Sejka

č.t.: 0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom  dohodnutí.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 3 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line