Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

3. týždeň

14.1. - 20.1.2019


Pondelok:

liturgia - 17:30

Utorok:

liturgia - 17:30

Streda:

liturgia - 17:30

Štvrtok:

moleben- 17:10

liturgia - 17:30

Piatok:

liturgia -  x x x

----------------------------

Sobota:

liturgia - 8:00

Nedeľa: 7:30 a 10:00

Večiereň: 15:00

RPC:  11:30

Liturgický poriadok

Vechec

3. týždeň

14.1. - 20.1.2019


Pondelok:

liturgia -  x x x

Utorok:

liturgia -  x x x

Streda:

liturgia -  x x x

Štvrtok:

liturgia -  x x x

Piatok:

liturgia - 17:00

---------------

Sobota: x x x

Nedeľa: 8:30


 

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Modlitby

Korunka - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu sa modlíme na zvyčajnom ruženci, a to následovne:

 

Na začiatok:

Otče náš... Raduj sa ... Verím v Boha ...

 

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.


Na malých zrnkách 10 krát (bez modlitby Raduj sa...)

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

 

Na záver ruženca 3 - krát:

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

 

"Modli sa ruženec, ktorý som ťa naučil. Každému, kto sa ho bude modliť, udelím veľké milosrdenstvo v živote, a zvlášť v hodine smrti. Ľudstvo bude schopné nájsť pravý pokoj až vtedy, keď sa v úplnej nádeji obráti k môjmu milosrdenstvu. Odkáž tomuto trpiacemu ľudstvu, že sa musia utiekať k môjmu milosrdnému srdcu a ja ich naplním pokojom!"


Základné modlitby - pozdravy

 

Všeobecné:

Slava Isusu Christu! – Slava i vo viki!

Christos posreďi nas! – I jesť, i budet!

Kristus medzi nami! – Je a bude!


V období sviatku Paschy:

Christos voskrese! – Voistinu voskrese!


V období sviatku Narodenia Pána:

Christos raždajetsja! – Slavite jeho!


Pri návšteve domu:

Mir domu semu! – I vsim živuščim v nem!

Pokoj tomuto domu! – I všetkým, ktorí v ňom bývajú!


Keď sa prežehnávame, hovoríme:

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery

 

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, – Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána Ježiša Krista, – jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, – splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. – A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, – bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. – A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. – Jemu sa zároveň vzdáva

tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. – Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych – a život budúceho veku. Amen.


 

Ku cti Bohorodičky

 

Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, – milosti plná, Pán s tebou. – Požehnaná si medzi ženami - a požehnaný je plod tvojho života, – lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.


Modlitba pred a po jedle

 

MOLITVA PERED JIDLOM


Christé Bóže, blahosloví jástije i pitijé rabóm tvojím, jáko svját jesí vsehdá, nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň.

MOLITVA PO JIDĽI


Blahodarím ťá, Christé Bóže náš, jáko nasýtil jesí nás zemných tvojích bláh, ne liší nás i nebésnaho tvojehó cárstvija: no jáko posreďí učenikóv tvojích prišél jesí Spáse, mír dajá ím, prijdí i k nám i spasí nás. Amíň.

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán: o. Mgr.  Matej Buk

0910 842 414

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 2 hostí 
Počet prístupov
Členovia : 440
Článkov : 284
Počet zobrazení obsahu : 220664
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line