NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  17:30

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  17:30

---------------------------

Sobota:

liturgia  -  8:00

Nedeľa:

liturgia   - 7:30

liturgia   - 10:00

večiereň -  15:00

 

Liturgický poriadok

Vechec

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  8:00

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  x x x

---------------

Sobota:

liturgia  -  x x x

Nedeľa:

liturgia  -  9:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Modlitby

JEŽIŠOVA MODLITBA

Ľudia, ktorí sa nemôžu z vážneho dôvodu zúčastniť spoločného slávenia večierne a

iných bohoslužieb časoslova, ani ich konať súkromne,

no majú túžbu páčiť sa Bohu a očisťovať myseľ svojho srdca modlitbou a

pôstom, môžu sa modliť Ježišovu modlitbu.

 

Na začiatku majú robiť poklony a hovoriť:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu (alebo hriešnej).

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.

Mnoho raz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Pane, môj Stvoriteľ, zmiluj sa nado mnou.

Bohorodička, Vládkyňa, Panna, zachráň ma.

Svätý môj anjel strážca, ochráň ma pred každým uzlom.

 

Svätý apoštol povie meno (alebo mučeník povie meno alebo otec Bazil,

alebo prepodobný otec povie meno),

prihováraj sa u Boha za mňa.


Potom majú sústredene opakovať Ježišovu modlitbu:

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

 

Ježišovu modlitbu môžeme prerušiť ľubovoľnou krátkou modlitbou po každom jej desiatom alebo dvadsiatom piatom

alebo tridsiatom treťom opakovaní, napríklad "Presvätá Bohorodička, zachráň nás"

 

Okrem toho je vhodné, hoci nie nevyhnutné, zladiť jej vyslovovanie s rytmom dýchania, pretože potom sa stáva modlitbou celého človeka, nielen jeho duše. Ak sa ju modlíme iba mysľou, hovoríme jej prvú časť (Pane Ježišu Kriste, Synu Boží) pri nádychu a jej druhú časť (zmiluj sa nado mnou hriešnym) pri výdychu.

Ak sa ju modlíme aj perami, hovoríme ju celú na jeden výdych. Zladenie tejto modlitby s dýchaním je spočiatku dosť náročné, no prináša vnútorné upokojenie.

Treba dodať, že praktizovanie Ježišovej modlitby nemusí byť náhradou za modlitbu časoslova. Je obľúbenou modlitbou kresťanov byzantského obradu v ktoromkoľvek čase a situácii.

 

 

Modlitba Otca Cyrila od Matky Božej

 

Modlitba Otca Cyrila od Matky Božej, bosého karmelitána, prvého a najhorlivejšieho ctiteľa Pražského Jezuliatka

 

Ó, Ježiško, Tebe sa oddávam,

na príhovor Tvojej Matičky žiadam:

V núdzi mi pomôž a daj mi seba,

hľa, ja pevne verím, Pane, v Teba!

Že mi Tvoja milosť vždy prospeje,

to je moja jediná nádej.

Že som hneval Teba, veľmi ľutujem,

z celého srdca svojho Teba milujem.

Ó, Ježiško môj, k pomoci mi spej,

k vytrvaniu mi hojnú silu daj!

Chcem sa naozaj polepšiť,

nikdy viacej nehrešiť,

Tvoja ja chcem byť obeť,

z lásky k Tebe trpieť.

 

Môj Ježiško, Teba len milujem,

navždy sa Ti celý dnes venujem.

Pre lásku však k Tebe, Spasiteľovi,

pol srdca dám i nepriateľovi.

Zbav ma trýzne mojej, daj mi seba,

za to s pokorou ja prosím Teba.

Daj, aby som s Tebou, s Jozefom,

s Tvojou milou Matičkou

mohol mať účasť na večnej radosti!

Amen.

 

Kláštor Pražského Jezuliatka

www.pragjesu.info

 

Korunka - Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu sa modlíme na zvyčajnom ruženci, a to následovne:

 

Na začiatok:

Otče náš... Raduj sa ... Verím v Boha ...

 

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.


Na malých zrnkách 10 krát (bez modlitby Raduj sa...)

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

 

Na záver ruženca 3 - krát:

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

 

"Modli sa ruženec, ktorý som ťa naučil. Každému, kto sa ho bude modliť, udelím veľké milosrdenstvo v živote, a zvlášť v hodine smrti. Ľudstvo bude schopné nájsť pravý pokoj až vtedy, keď sa v úplnej nádeji obráti k môjmu milosrdenstvu. Odkáž tomuto trpiacemu ľudstvu, že sa musia utiekať k môjmu milosrdnému srdcu a ja ich naplním pokojom!"


Základné modlitby - pozdravy

 

Všeobecné:

Slava Isusu Christu! – Slava i vo viki!

Christos posreďi nas! – I jesť, i budet!

Kristus medzi nami! – Je a bude!


V období sviatku Paschy:

Christos voskrese! – Voistinu voskrese!


V období sviatku Narodenia Pána:

Christos raždajetsja! – Slavite jeho!


Pri návšteve domu:

Mir domu semu! – I vsim živuščim v nem!

Pokoj tomuto domu! – I všetkým, ktorí v ňom bývajú!


Keď sa prežehnávame, hovoríme:

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery

 

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, – Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána Ježiša Krista, – jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, – splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. – A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, – bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. – A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. – Jemu sa zároveň vzdáva

tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. – Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych – a život budúceho veku. Amen.


 

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán:

o. Mgr. Matúš Sejka

0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 10 hostí 
Počet prístupov
Členovia : 19167
Článkov : 284
Počet zobrazení obsahu : 282334
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line