NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:00

liturgia  10:00

večiereň  x x x

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia x x x

Štvrtok:

liturgia  18:00

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  8:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Modlitby

Základné modlitby - pozdravy

 

Všeobecné:

Slava Isusu Christu! – Slava i vo viki!

Christos posreďi nas! – I jesť, i budet!

Kristus medzi nami! – Je a bude!


V období sviatku Paschy:

Christos voskrese! – Voistinu voskrese!


V období sviatku Narodenia Pána:

Christos raždajetsja! – Slavite jeho!


Pri návšteve domu:

Mir domu semu! – I vsim živuščim v nem!

Pokoj tomuto domu! – I všetkým, ktorí v ňom bývajú!


Keď sa prežehnávame, hovoríme:

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery

 

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, – Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána Ježiša Krista, – jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, – splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. – A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, – bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. – A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. – Jemu sa zároveň vzdáva

tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. – Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych – a život budúceho veku. Amen.


 

Ku cti Bohorodičky

 

Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, – milosti plná, Pán s tebou. – Požehnaná si medzi ženami - a požehnaný je plod tvojho života, – lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.


Modlitba pred a po jedle

 

MOLITVA PERED JIDLOM


Christé Bóže, blahosloví jástije i pitijé rabóm tvojím, jáko svját jesí vsehdá, nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň.

MOLITVA PO JIDĽI


Blahodarím ťá, Christé Bóže náš, jáko nasýtil jesí nás zemných tvojích bláh, ne liší nás i nebésnaho tvojehó cárstvija: no jáko posreďí učenikóv tvojích prišél jesí Spáse, mír dajá ím, prijdí i k nám i spasí nás. Amíň.

50. žalm

 

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo – a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu – a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti – a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil – a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku – a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil – a hriešneho ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom – a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; – umy ma a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť a veselosť, – a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov – a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté – a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy – a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách – a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia – a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery – a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete, – ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; – Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, – vybuduj múry Jeruzalema. Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; – potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

 

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Peter Rusnák

 

č.t.: 0903 476 597

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 32 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line