NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  17:30

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  17:30

---------------------------

Sobota:

liturgia  -  8:00

Nedeľa:

liturgia   - 7:30

liturgia   - 10:00

večiereň -  15:00

 

Liturgický poriadok

Vechec

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  8:00

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  x x x

---------------

Sobota:

liturgia  -  x x x

Nedeľa:

liturgia  -  9:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Modlitby

Modlitba za rodiny k presvätej Bohorodičke v Klokočove

 

Presvätá Bohorodička, ty si pred stáročiami uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a ničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek.

Zhliadni na slzy rodičov a počuj plač detí, ktoré sa nachádzajú v nebezpečí zničenia rodinného života a ďaleko od nich zažeň nepriateľa každej lásky a pokoja.

Uchráň naše rodiny pred rozpadom a prihováraj sa za tých, čo sú v zovretí duchovnej smrti, ktorá začína sebectvom a hriechom.

Ty si naša matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi, a rozličným spôsobom ohrozujú šťastný život rodín i budúcnosť ľudstva.

Prosíme ťa úprimne, ako matku, ktorá miluje svoje deti. Nedovoľ, aby ten, ktorému si ty pošliapala hlavu svojou vernosťou bohu a čistotou srdca, šliapal po dôstojnosti rodiny,  v ktorej vernosť manželov a čistota ich lásky je základom radosti a šťastia ich spoločného života.

Zažeň od nás navždy myšlienky a spôsoby, ktoré nie sú v zhode s Božím zákonom ani naším svedomím a ohrozujú životy nenarodených, rovnako ako životy a pokoj mladých a starých.

My všetci ti zasväcujeme naše rodiny a navždy chceme ostať tvojimi deťmi, ktoré sa nepustia tvojej pomocnej ruky, ani príkladu tvojho čistého, pokorného a Bohu oddaného života. Vypros pevnosť ruky a potrebnú silu všetkým rodičom, aby slovom i príkladom podržali svoje padajúce deti - nech nezahynú v úskaliach, ktoré im okolnosti života vložia do cesty.

Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorí sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie vlastnej rodiny. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

 

Modlitby k blahoslaveným

Modlitba k blahoslavenému biskupovi mučeníkovi

Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBN

 

Blažený biskup, mučeník Pavol, Ty si svojou odvahou, láskou a pevnou vierou povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých chvíľach prenasledovania. Svojím utrpením a smrťou vo väzení si vydal svedectvo o viere, láske a nádeji v Božie milosrdenstvo.

Vyprosuj nám svojím príhovorom u Boha hojnosť milostí, pevnosť vo viere a horlivosť v láske, aby sa aj v našom živote oslávilo vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!

 

Modlitba k blahoslavenému kňazovi

Metodovi Dominikovi Trčkovi

 

Blahoslavený Metod Dominik, ktorý si celý svoj život zasvätil Kristovi Vykupiteľovi, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána - zľutuj sa nado mnou biednym pútnikom, ktorý v bázni očakávam na tejto zemi to, čo sa ma dotkne vo večnosti. V tejto chvíli sa obraciam k Pánovi s touto prosbou...

Prihováraj sa za mňa u Pána, pre ktorého si podstúpil toľké utrpenie o dar milovať ho nadovšetko. Nech mi dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách života, aby som premohol všetky pokušenia, a tak vytrval až do smrti. Prihováraj sa za mňa, aby som sa raz mohol stať Tvojím spoločníkom, chváliť a milovať Boha. Nekonečné Dobro, ktorému už teraz hľadíš tvárou tvár. Amen!

 

Modlitba k blahoslavenému biskupovi mučeníkovi

Vasiľovi Hopkovi

 

Pane Ježišu kriste, Ty si povedal: "Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach." Tvoj služobník blahoslavený biskup a mučeník Vasiľ Ťa vyznal pred ľuďmi tým, že aj v ťažkostiach ostal verný Tebe i Cirkvi.

Na jeho príhovor Ťa prosím o vypočutie mojej prosby ...

Pane Ježišu, pomáhaj nám radostne Ťa vyznávať pred ľuďmi, aby sa svet dozvedel o Tvojej láske a oslavoval Ťa spolu s Tvojím Otcom i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!


Modlitba k blaženému hieromučeníkovi

Teodorovi Romžovi

 

Blažený hieromučeník Teodor, ktorý stojíš pred Pánovou tvárou, na tvoj príhovor prosím o dar Božej milosti a lásky pre mňa, hriešneho. Ty si celý svoj život odovzdal Kristovi, zaňho si zomrel a vstúpil si tak do večného života. Celú eparchiu, všetkých nás, si odovzdal pod ochranu Božej Matky. Pros všemohúceho Pána, aby ma upevnil v láske a viere v neho; nech mi daruje pokoj srdca, aby som vydržal všetky trápenia a ťažkosti, ktoré v živote prídu. Vypros mi u Boha odpustenie hriechov, požehnanie pre môj život, nech ho žijem spravodlivo a čestne a po smrti mi daruj radosť nebeského Kráľovstva, aby som tam raz spolu s tebou a všetkými svätými chválil a oslavoval Pána. Amen!


Modlitba - Gaboltov

 

Ó Ježišu Spasiteľu,

Pane môj a Bože môj,

ktorý si nás vykúpil skrze obetu kríža

a premohol si vládu satana,

prosím ťa, osloboď ma

od každej diabolskej prítomnosti

a od každého vplyvu satana.

 

Prosím ťa o to v Tvojom mene,

prosím ťa o to skrze Tvoje rany,

prosím ťa o to skrze Tvoju krv,

prosím ťa o to skrze Tvoj kríž,

prosím ťa o to skrze príhovor Márie,

Nepoškvrnenej a Bolestnej.

 

Krv a voda, ktoré vytekajú z Tvojho boku,

nech stekajú na mňa,

aby ma očistili, oslobodili a uzdravili.

 

Amen.

 

 

Modlitba po svätom prijímaní

Modlitba svätého Jána Zlatoústeho:

 

Kriste Bože, tajomným spôsobom si mi dal účasť

na tvojom prečistom tele a drahocennej krvi.

 

Ospevujem ťa a dobrorečím, klaniam sa ti a oslavujem ťa,

zvelebujem tvoju spásu, Pane,

teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Matka všetkých národov

 

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

 

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

 

Kiežby Matka všetkých národov,

ktorá bola kedysi Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen.

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán:

o. Mgr. Matúš Sejka

0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 30 hostí 
Počet prístupov
Členovia : 19320
Článkov : 284
Počet zobrazení obsahu : 282788
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line