NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

22. týždeň

25.5. - 31.5.2020


Pondelok:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

Utorok:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

Streda:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

Štvrtok:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

Piatok:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

---------------------------

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia     7:30

liturgia   10:00

večiereň 14:30

 

---------------------------

Na spoveď sa zapíšte!

 

OTVORENIE CHRÁMU!

15 min. pred liturgiou.

 

Liturgický poriadok

Vechec

22. týždeň

25.5. - 31.5.2020


Pondelok:

liturgia   x x x

Utorok:

liturgia    8:00

Streda:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

Štvrtok:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

Piatok:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

---------------

Sobota:

liturgia   8:00

Nedeľa:

liturgia   7:30

liturgia 10:00

 

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Modlitby

50. žalm

 

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo – a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu – a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti – a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil – a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku – a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil – a hriešneho ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom – a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; – umy ma a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť a veselosť, – a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov – a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté – a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy – a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách – a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia – a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery – a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete, – ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; – Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, – vybuduj múry Jeruzalema. Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; – potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

 

Modlitba Optínských starcov

 

Bože, daj, nech s duševným pokojom privítam všetko, čo mi prinesie tento deň, nech sa naplno odovzdávam do Tvojej vôle.

Bože, v každej chvíli tohto dňa ma vo všetkom veď a upevňuj.

Bože, odhaľ mi svoju vôľu - pre mňa i pre druhých.

Nech počas dňa dostanem akékoľvek správy, daj nech ich príjmem s pokojnou dušou a pevným presvedčením, že všetko je to Tvoja svätá vôľa.

Bože veľký a milosrdný, usmerňuj moje myšlienky aj pocity vo všetkých mojich slovách a skutkoch.

Daj, nech vo všetkých nepredvídateľných okolnostiach nezabudnem, že všetko pochádza od Teba.

Bože, daj nech rozumne pristúpim ku každému blížnemu,nech nikoho nezarmútim a nikoho neuvediem do rozpakov.

Bože, daj mi silu niesť únavu tohto dňa a všetky jeho udalosti.

Usmerňuj moju vôľu a nauč ma modliť sa a všetkých milovať úprimným srdcom.

 

Amen.

Modlitba za rodiny k presvätej Bohorodičke v Klokočove

 

Presvätá Bohorodička, ty si pred stáročiami uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a ničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek.

Zhliadni na slzy rodičov a počuj plač detí, ktoré sa nachádzajú v nebezpečí zničenia rodinného života a ďaleko od nich zažeň nepriateľa každej lásky a pokoja.

Uchráň naše rodiny pred rozpadom a prihováraj sa za tých, čo sú v zovretí duchovnej smrti, ktorá začína sebectvom a hriechom.

Ty si naša matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi, a rozličným spôsobom ohrozujú šťastný život rodín i budúcnosť ľudstva.

Prosíme ťa úprimne, ako matku, ktorá miluje svoje deti. Nedovoľ, aby ten, ktorému si ty pošliapala hlavu svojou vernosťou bohu a čistotou srdca, šliapal po dôstojnosti rodiny,  v ktorej vernosť manželov a čistota ich lásky je základom radosti a šťastia ich spoločného života.

Zažeň od nás navždy myšlienky a spôsoby, ktoré nie sú v zhode s Božím zákonom ani naším svedomím a ohrozujú životy nenarodených, rovnako ako životy a pokoj mladých a starých.

My všetci ti zasväcujeme naše rodiny a navždy chceme ostať tvojimi deťmi, ktoré sa nepustia tvojej pomocnej ruky, ani príkladu tvojho čistého, pokorného a Bohu oddaného života. Vypros pevnosť ruky a potrebnú silu všetkým rodičom, aby slovom i príkladom podržali svoje padajúce deti - nech nezahynú v úskaliach, ktoré im okolnosti života vložia do cesty.

Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorí sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie vlastnej rodiny. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

 

Modlitby k blahoslaveným

Modlitba k blahoslavenému biskupovi mučeníkovi

Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBN

 

Blažený biskup, mučeník Pavol, Ty si svojou odvahou, láskou a pevnou vierou povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých chvíľach prenasledovania. Svojím utrpením a smrťou vo väzení si vydal svedectvo o viere, láske a nádeji v Božie milosrdenstvo.

Vyprosuj nám svojím príhovorom u Boha hojnosť milostí, pevnosť vo viere a horlivosť v láske, aby sa aj v našom živote oslávilo vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!

 

Modlitba k blahoslavenému kňazovi

Metodovi Dominikovi Trčkovi

 

Blahoslavený Metod Dominik, ktorý si celý svoj život zasvätil Kristovi Vykupiteľovi, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána - zľutuj sa nado mnou biednym pútnikom, ktorý v bázni očakávam na tejto zemi to, čo sa ma dotkne vo večnosti. V tejto chvíli sa obraciam k Pánovi s touto prosbou...

Prihováraj sa za mňa u Pána, pre ktorého si podstúpil toľké utrpenie o dar milovať ho nadovšetko. Nech mi dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách života, aby som premohol všetky pokušenia, a tak vytrval až do smrti. Prihováraj sa za mňa, aby som sa raz mohol stať Tvojím spoločníkom, chváliť a milovať Boha. Nekonečné Dobro, ktorému už teraz hľadíš tvárou tvár. Amen!

 

Modlitba k blahoslavenému biskupovi mučeníkovi

Vasiľovi Hopkovi

 

Pane Ježišu kriste, Ty si povedal: "Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach." Tvoj služobník blahoslavený biskup a mučeník Vasiľ Ťa vyznal pred ľuďmi tým, že aj v ťažkostiach ostal verný Tebe i Cirkvi.

Na jeho príhovor Ťa prosím o vypočutie mojej prosby ...

Pane Ježišu, pomáhaj nám radostne Ťa vyznávať pred ľuďmi, aby sa svet dozvedel o Tvojej láske a oslavoval Ťa spolu s Tvojím Otcom i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!


Modlitba k blaženému hieromučeníkovi

Teodorovi Romžovi

 

Blažený hieromučeník Teodor, ktorý stojíš pred Pánovou tvárou, na tvoj príhovor prosím o dar Božej milosti a lásky pre mňa, hriešneho. Ty si celý svoj život odovzdal Kristovi, zaňho si zomrel a vstúpil si tak do večného života. Celú eparchiu, všetkých nás, si odovzdal pod ochranu Božej Matky. Pros všemohúceho Pána, aby ma upevnil v láske a viere v neho; nech mi daruje pokoj srdca, aby som vydržal všetky trápenia a ťažkosti, ktoré v živote prídu. Vypros mi u Boha odpustenie hriechov, požehnanie pre môj život, nech ho žijem spravodlivo a čestne a po smrti mi daruj radosť nebeského Kráľovstva, aby som tam raz spolu s tebou a všetkými svätými chválil a oslavoval Pána. Amen!


Modlitba - Gaboltov

 

Ó Ježišu Spasiteľu,

Pane môj a Bože môj,

ktorý si nás vykúpil skrze obetu kríža

a premohol si vládu satana,

prosím ťa, osloboď ma

od každej diabolskej prítomnosti

a od každého vplyvu satana.

 

Prosím ťa o to v Tvojom mene,

prosím ťa o to skrze Tvoje rany,

prosím ťa o to skrze Tvoju krv,

prosím ťa o to skrze Tvoj kríž,

prosím ťa o to skrze príhovor Márie,

Nepoškvrnenej a Bolestnej.

 

Krv a voda, ktoré vytekajú z Tvojho boku,

nech stekajú na mňa,

aby ma očistili, oslobodili a uzdravili.

 

Amen.

 

 

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán:

o. Mgr. Matúš Sejka

0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 12 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line