Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

50. týždeň

10.12. - 16.12.2018


Pondelok:

liturgia - 17:30

Utorok:

moleben - 17:10

liturgia - 17:30

Streda:

liturgia - 17:30

Štvrtok:

liturgia - 17:30

Piatok:

moleben - 17:10

liturgia - 17:30

----------------------------

Sobota:

spoveď - 13:00 - 14:15

liturgia - 18:30

Nedeľa: 7:00 a 10:00

Večiereň: x x x

RPC:  x x x

Liturgický poriadok

Vechec

50. týždeň

10.12. - 16.12.2018


Pondelok:

liturgia - 8:00

Utorok:

liturgia - 8:00

Streda:

liturgia - 16:30

Štvrtok:

liturgia - 8:00

Piatok:

liturgia - 16:30

---------------

Sobota:   - - -

Nedeľa: 8:30


 

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Archív

Anjel Pána v 2. adventnú nedeľu: Požiadavky nášho obrátenia

Prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána v Druhú adventnú nedeľu 9. decembra 2018, ktorý predniesol z okna Apoštolského paláca vo Vatikáne za účasti okolo 45 tisíc veriacich. Námestie sv. Petra už zdobí vianočný smrek a umelecký betlehem, ktorý sochári vytvorili z piesku.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Minulú nedeľu nás liturgia pozývala prežívať obdobie Adventu a očakávania Pána v bdelosti a modlitbe: „bdejte“ a „modlite sa“. Dnes, v druhú adventnú nedeľu, nám liturgia naznačuje, ako má konkrétne vyzerať toto očakávanie: vydať sa na cestu obrátenia, konkrétny prejav očakávania. Ako sprievodcu na tejto ceste nám Evanjelium predstavuje postavu Jána Krstiteľa, ktorý „chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov“ (Lk 3,3). Na opis Krstiteľovej misie evanjelista Lukáš používa dávne Izaiášovo proroctvo: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži‘“ (v. 4-5).

Na prípravu cesty prichádzajúcemu Pánovi je potrebné si uvedomiť požiadavky toho obrátenia, ku ktorému nás Ján Krstiteľ vyzýva. Aké požiadavky obrátenia to sú? Predovšetkým máme odstrániť preliačiny spôsobené chladným prístupom a ľahostajnosťou a otvoriť sa ostatným takým istým prístupom ako Ježiš, t. j. srdečnosťou a bratskou pozornosťou, ktorej nie je jedno núdza blížneho. Odstrániť preliačiny spôsobené chladným prístupom. Nemôžeme mať s blížnymi láskavé a bratské vzťahy, ak sú „deravé“ - takisto ako sa nedá ísť po ceste plnej dier. Žiada si to zmenu prístupu, a dbať pritom osobitne o tých najnúdznejších.

Ďalej treba urovnať mnohé drsné hrany pochádzajúce z namyslenosti a pýchy. Veľa ľudí, možno bez toho, aby si to uvedomovali, je pyšných, nevľúdnych, nemá srdečný vzťah k iným. Je treba to prekonať konkrétnymi skutkami na udobrenie s našimi bratmi a sestrami, prosbou o odpustenie našich vín. Nie je ľahké sa zmieriť. Vždy sa čaká, kto urobí prvý krok. Pán nám v tom pomôže, ak je v nás dobrá vôľa. Obrátenie je totiž úplné len vtedy, ak privádza k pokornému uznaniu si našich pochybení, našich neverností a zlyhaní.

Veriaci človek je ten, ktorý svojím priblížením sa k bratovi tak ako Ján Krstiteľ vytvára cesty na púšti, čiže ukazuje perspektívu nádeje aj v zauzlených životných okolnostiach, poznačených zlyhaním a porážkou. Nemôžeme sa vzdať pred negatívnymi situáciami uzavretosti a odmietania; nesmieme sa nechať ovládnuť mentalitou sveta, lebo centrom nášho života je Ježiš a jeho slovo svetla, lásky a útechy. Je to on! Ján Krstiteľ pozýval k obráteniu ľudí svojej doby mocne, energicky a rázne. Napriek tomu však vedel počúvať, vedel prejaviť vľúdnosť a odpustenie voči zástupom mužov a žien, ktorí k nemu prichádzali, aby sa vyznali zo svojich hriechov a dali sa pokrstiť krstom pokánia.

Svedectvo Jána Krstiteľa nám pomáha napredovať vo vydávaní životného svedectva. Rýdzosť jeho ohlasovania a odvaha hlásať pravdu dokázali prebudiť očakávania a nádeje v Mesiáša, ktoré boli dlhý čas utlmené. I dnes sú Ježišovi učeníci povolaní byť jeho pokornými, ale odvážnymi svedkami, aby znova zažíhali nádej, aby pomáhali pochopiť, že napriek všetkému sa Božie kráľovstvo naďalej každým dňom buduje mocou Ducha Svätého. Premýšľajme, každý z nás: Ako môžem zmeniť niečo v mojom prístupe, aby som tak pripravil cestu Pánovi?

Nech nám Panna Mária pomáha pripravovať deň čo deň cestu Pánovi, počínajúc od nás samých, a s pevnou trpezlivosťou rozsievať okolo nás semiačka pokoja, spravodlivosti a bratstva.

Pápež František: Anjel Pána v 1. adventnú nedeľu: Bdejte a modlite sa

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dneškom začína Advent, liturgické obdobie, ktoré nás pripravuje na Vianoce, keď nás pozýva zdvihnúť zrak a otvoriť si srdcia na prijatie Ježiša. Počas Adventu nežijeme len v očakávaní Vianoc; sme tiež pozvaní oživovať naše očakávanie slávneho návratu Krista – keď opäť príde na konci časov –, pripravovať sa na konečné stretnutie s ním robením dôsledných a odvážnych rozhodnutí. Pripomíname si Kristovo narodenie a očakávame jeho slávnostný návrat, ako aj naše osobné stretnutie s ním: ten deň, keď si nás Pán povolá k sebe. V nasledujúcich štyroch týždňoch sme pozvaní zanechať rezignovaný a rutinný spôsob života a vykročiť živení nádejou a snami o novej budúcnosti. Evanjelium dnešnej nedele (porov. Lk 21,25-28.34-36) hovorí práve o tom; varuje nás, aby sme nepodľahli egocentrickému štýlu života či horúčkovitému rytmu bežných dní. Zvlášť ostro zaznievajú slová Ježiša: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. […] Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa...“ (v. 34.36).

Bdieťmodliť sa: to je spôsob ako prežívať toto obdobie od dnešného dňa až do Vianoc. Byť bdelými a modliť sa. Vnútorná zaspatosť sa totiž rodí z točenia sa len okolo nás samých a zo zablokovania sa do uzavretosti vlastného života s našimi problémami, radosťami a bolesťami, no stále sa točiac len okolo nás samých. Ale toto unavuje, toto nudí, toto nás uzatvára pred nádejou. Tu je koreň otupenosti a lenivosti, o ktorej sa hovorí v Evanjeliu. Advent nás pozýva usilovne bdieť, pozerať smerom von z nás samých, rozšíriť si myseľ a srdce, aby sme sa otvorili potrebám ostatných ľudí, bratov a sestier, túžbe po novom svete. Je to túžba toľkých národov sužovaných hladom, nespravodlivosťou a vojnou; je to túžba chudobných, slabých a opustených. Je to príhodný čas otvoriť si srdce a klásť si konkrétne otázky ako a pre koho vlastne žijeme náš život.

Druhým postojom pre správne prežívanie obdobia očakávania Pána je postoj modlitby. „Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ (v. 28), napomína nás Evanjelium sv. Lukáša. Máme pozdvihnúť zrak a modliť sa, nasmerovať naše myšlienky a srdcia na Ježiša, ktorý má prísť. Zdvíhame zrak vtedy, keď niečo alebo niekoho očakávame. My očakávame Ježiša, chceme ho vyčkať v modlitbe, ktorá sa úzko spája s bdením. Modliť sa, očakávať Ježiša, otvoriť sa voči druhým, byť bdelými, neuzatvárať sa do seba. Ak ale myslíme na Vianoce v atmosfére konzumizmu, v zháňaní sa za tým, čo možno kúpiť na taký alebo onaký účel, ako na svetskú oslavu, potom keď bude Ježiš prechádzať, nestretneme sa s ním. My však Ježiša očakávame a chceme na neho čakať v modlitbe, ktorá sa úzko spája s bdelosťou.

Nuž akú perspektívu má naše modlitbové očakávanie? V Biblii nám to ukazujú najmä hlasy prorokov. Dnes sú to slová Jeremiáša, ktorý hovorí k ľudu ťažko skúšanému exilom a ohrozenému stratou vlastnej identity. Aj nám kresťanom, ktorí sme tiež Božím ľudom, hrozí, že sa zosvetštíme a stratíme svoju identitu, či skôr „spohanštíme“ kresťanský spôsob života. Preto potrebujeme Božie slovo, ktoré nám skrze proroka hovorí: „Hľa, blížia sa dni... , keď splním prísľub spásy, ktorý som dal... V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi“ (33,14-15). A tým spravodlivým výhonkom je Ježiš; ten Ježiš, ktorý prichádza a ktorého očakávame. Panna Mária, ktorá nám prináša Ježiša, žena očakávania a modlitby, nech nám pomáha posilniť si nádej v prísľuby jej Syna Ježiša, aby sme i napriek pohnutým dejinách mohli zakúšať, že Boh vždy zostáva verný a vie si poslúžiť aj chybami ľudí, aby zjavil svoje milosrdenstvo.

 

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-12/anjel-pana-v-1-adventnu-nedelu-bdejte-a-modlite-sa.html

Skutky milosrdenstva

Pápež František vo svojej bule, ktorou vyhlásil  Jubilejný rok milosrdenstva, zdôrazňoval, že milosrdenstvo je hlavná Božia črta, kľúčový rozmer Ježišovej služby a základ poslania Cirkvi.

 

Skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky, ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho telesných a duchovných potrebách.

 

 

 

 

Skutky telesného milosrdenstva

1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.

 

Skutky duchovného milosrdenstva

1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa za živých a mŕtvych.

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2447 – 2448

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018

 

Pastiersky list vladyku Jána o podávaní Eucharistie deťom

Uvedenie novej liturgickej praxe do života metropolie

Drahí bratia a sestry, kňazi a veriaci!
Zo srdca vás všetkých pozdravujem. Obraciam sa na vás pastierskym listom pri uvedení novej liturgickej praxe do života metropolie – podávania Najsvätejšej Eucharistie deťom a nemluvňatám po krste.
Táto starodávna východná prax sa počas dvesto rokov existencie Prešovského biskupstva u nás nepraktizovala. V duchu Druhého vatikánskeho koncilu, pápežských dokumentov a na základe záverov prvého metropolitného zhromaždenia začíname túto prax východných cirkví – podávanie Eucharistie deťom aj nemluvňatám – v celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Ak túto prax východných cirkví prijmeme zodpovedne a vážne, zaiste môže veľmi prehĺbiť a obohatiť náš duchovný život.
Dnes, v čase veľkého sekularizmu a pôžitkárstva, keď nás prekvapujú stále nové experimenty v živote človeka a navádzajú nás k nemorálnemu životu a k hriechu, je veľmi dôležité, aby deti mali čím skôr osobnú skúsenosť so sviatostným Ježišom Kristom, aby sa Ježiš ubytoval v ich dušiach skôr než hriech.
Chcem pripomenúť, že už niekoľko rokov sa v Prešovskej metropolii pri svätom krste udeľujú spolu všetky tri iniciačné sviatosti: krst, myropomazanie (birmovanie) a Eucharistia. Teraz sa posúvame o krok ďalej a budeme podávať Eucharistiu aj nemluvňatám a deťom nepretržite od krstu až po čas sviatosti zmierenia a pokánia. Tomuto vážnemu kroku však musia predchádzať vhodné katechézy, dobre prednesené a vysvetlené veriacim. Nemluvňatá sú po krste v stave milosti posväcujúcej, a preto sa im má podávať chlieb života – Najsvätejšia Eucharistia.
Drahí kňazi a veriaci, Eucharistia je potrebná, je nutná pre náš duchovný život, pre náš rast v Kristovi. Máme ju vždy hodne a s úžitkom prijímať, s čím lepšou prípravou, lebo vidíme, ako sa táto sviatosť v niektorých miestnych cirkvách sprofanizovala.
Nemecký kardinál Joachim Meisner, už pred štrnástimi rokmi v Bratislave na zasadaní KBS, povedal: „Na Západe sme stratili dve sviatosti: sviatosť zmierenia, lebo ľudia sa už nespovedajú. A stratili sme aj sviatosť Eucharistie, lebo ju všetci prijímajú bez prípravy, bez svätej spovede a veru už neveria, že Eucharistia je živý Ježiš Kristus.“

Čítať celý článok...

Logo Jubilejného roka 2018

 

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán: o. Mgr.  Matej Buk

0910 842 414

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 9 hostí 
Počet prístupov
Členovia : 67
Článkov : 277
Počet zobrazení obsahu : 213925
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line