NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:00

liturgia  10:00

večiereň  x x x

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia x x x

Štvrtok:

liturgia  18:00

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  8:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Katechéza: Kresťanský manžel V.

 

Vlastnosti kresťanského manžela

e) Spoločenstvo


Keď stál Adam sám v záhrade, Boh povedal: „ nie je dobre, aby bol človek sám.“

Keď Boh spojil prvý pár manželským zväzkom, prikázal im: „ Ploďte a množte sa:“ To, čo Boh naplánoval pre človeka, je založené na vzťahoch. Stvoril nás ako spoločenské bytosti, ktoré sa navzájom potrebujú v takej miere, ako my potrebujeme jeho.

Počas posledných 30 – 40 rokov sme boli svedkami procesu, ktorý sociológ Róbert Bellah nazval „ kultúrou radikálneho individualizmu“. Ten znečistil a skreslil naše chápanie Cirkvi. Vyzývaním mužov a žien, aby si vytvorili „ osobný vzťah s Kristom“, a zdôrazňovaním rôznych spôsobov osobného poznania Boha sme zahmlili jeho väčší obraz. „ Nič také ako kresťanstvo oddelené od Cirkvi neexistuje,“ hovorí Chuck Colson. Sv. Augustín: „ Nik nemôže pokladať Boha za svojho otca, keď mu Cirkev nie je matkou.“

Keď hovoríme o príslušnosti k spoločenstvu, máme na mysli aktívnu účasť na živote Cirkvi. Nie členstvo. Nie návštevu chrámu. Nie spev v chrámovom zbore. Akokoľvek sú tieto aktivity hodnotné, srdcom toho, čo chce Boh vo svojej Cirkvi, je, ako to hlása apoštolské vyznanie viery: „ spoločenstvo svätých“. V procese vyučovania, slávenia, modlitieb a účasť na sv. Božskej Liturgii s inými veriacimi nás chce Boh posunúť do stavu vyspelosti v Kristovi. Zďaleka sme ešte nevyčerpali zoznam duchovných cvičení a disciplín, ktoré nás majú naučiť zbožnosti. Pôstom sa učíme disciplíne sebazapierania. Samota nás učí stíšiť a započúvať sa do hlasu Svätého Ducha. Služba druhým nás učí sústrediť sa viac na iných ako na seba. Obsluhovania a jednoduchosť používa Boh na to, aby nás pripodobnil obrazu Krista. Ako uvidíš neskôr, bude to dôležité aj potom, keď v úlohe manžela preberieš zodpovednosť za svoju rodinu. Ty by si mal byť tým človekom, ktorý bude naliehať na svoju manželku, aby čítala a študovala Sv. Písmo. Mal by si jej dodávať odvahu, aby nad Sv. Písmom rozjímala a aby sa modlila a slávila Krista, a bola aktívnou súčasťou spoločenstva viery.

Zbožný muž, ktorý miluje Boha je schopný prevziať zodpovednosť, ktorá prichádza spolu s úlohou manžela.

o. Lukáš

 

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Peter Rusnák

 

č.t.: 0903 476 597

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 57 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line