NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:00

liturgia  10:00

večiereň  x x x

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia x x x

Štvrtok:

liturgia  18:00

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  8:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Tomášova nedeľa

 

V tento deň, druhú nedeľu po Pasche, slávime obnovenie Kristovho vzkriesenia a ohmatanie apoštola Tomáša. Obnovenie kvôli obdivuhodnému starému zvyku: Rok obkolesujúci ten deň, keď sa toto všetko stalo, slávili (Židia) každoročnú pamiatku, aby nezabudli na veľké diela, ktoré sa stali. Odtiaľ keď Židia slávili prvú Paschu v Gilgale, obnovovali prechod cez Červené more. Odtiaľ obnovili stánok stretávania a mali ho vo veľkej úcte. Odtiaľ Dávidovo kráľovstvo a ostatné, aby som po každom nehovoril: nakoľko skutočne najväčšie od všetkých vecí, ktoré v živote máme, a nad každé pomyslenie, je Pánovo vzkriesenie. Preto nie stále toto slávime a obnovujeme, ale vždy po ôsmom dni. Preto nasledujúca nedeľa, ktorá je naozaj prvým aj ôsmym dňom,  je to skutočne prvé obnovenie. Ôsmy (deň), lebo je skutočne ôsmy od Paschy, prvý preto, že je počiatkom ostatných (dní). A ôsmy znova preto, lebo zobrazuje nekonečný oný deň v budúcom veku, ktorý bude prvý a nekonečný, nerozdelený nocou. Toľko o obnovení a tak teraz o Tomášovi: Keď sa Kristus v deň, keď vstal z mŕtvych, zjavil neskôr učeníkom, ktorí boli spolu zhromaždení zo strachu pred Židmi, nebol Tomáš s nimi. Keď potom prišiel k učeníkom, ktorí videli Kristov príchod, neveril im, ako jediný z dvanástich, že ho videli vzkrieseného, a už vôbec nie, že Pán vstal z mŕtvych. Boh, ktorý chce dobro pre každého a stará sa, aby v budúcnosti viacerí uverili počkal osem dní, aby pohnutý svojou láskou všetkým neveriacim zvestoval vieru vo vzkriesenie. Znova prišiel cez zatvorené dvere ako predtým, keď tam bol už aj Tomáš, vošiel, povedal „Pokoj vám,“ pristúpil k Tomášovi a povedal: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Uveril si pretože nielenže si videl, ale aj hmatom si si spomenul. Keď to hovoril učeníkom povedal mu: „Vlož svoju ruku do môjho boku!“ Ukázal mu tak širokú ranu, ktorá bola v boku, že do nej mohol vložiť ruku. Tomáš opatrne preskúmal a skúmajúc uveril. Keď to videl a preskúmal uvoľnil sa, aj keď samozrejme (Ježiš bol) v neporušiteľnom a zbožštenom tele a za posilnenie (viery) povedal: „Pán môj a Boh môj.“ Alebo kvôli skutočnému telu, alebo kvôli skutočnému božstvu. Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blažení tí, čo nevideli, a uverili.” Tomáš, nazývaný Dvojča, lebo sa narodil druhý, alebo pretože sa presvedčil o zmŕtvychvstaní, alebo pretože už od narodenia mal oslepené dve prsty na pravej ruke, a to prostredník a ukazovák, hádam niekto by povedal, že sa nimi mal presvedčiť a preskúmať. Iní hovoria, že zaiste preto, lebo Tomáš sa vykladá ako Dvojča. Toto bolo Ježišovo druhé zjavenie.

 

Tretie bolo pri Tiberiadskom mori na rybolove kedy aj prijal pokrm, a sám naplnený božským ohňom spoľahlivejšie predložil zmŕtvychvstanie. Potom sa zjavil v Emauzy. Piatykrát sa zjavil v Galiley a ako hovoria jedenásti, dokiaľ nevystúpil na nebesia urobil pred učeníkmi po zmŕtvychvstaní ešte veľa predivných znamení a mnohým sa ukázal. Toto všetko zanechali evanjelisti napísané, pretože by nebolo možné mnohým na svete žijúcim ľuďom počuť, aké veľmi predivné veci sú to.

 

Na príhovor tvojho apoštola Tomáša, Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nad nami.

 

Synaxár

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Peter Rusnák

 

č.t.: 0903 476 597

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 39 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line