Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

16. týždeň

15.4. - 21.4.2019


Pondelok:

spoveď - 16:30

VPD - 17:30

Utorok:

spoveď - 16:30

VPD - 17:30

Streda:

moleben - 17:10

VPD  - 17:30

Štvrtok:

liturgia - 17:00

strasti - 18:30

Piatok:

večiereň - 15:00

----------------------------

Sobota:

liturgia 17:00

Nedeľa: 6:30 a 10:00

RPC:  × × ×

Večiereň: 15:00

 

Liturgický poriadok

Vechec

16. týždeň

15.4. - 21.4.2019


Pondelok:

 

Utorok:

 

Streda:

 

Štvrtok:

 

Piatok:

 

---------------

Sobota:

Nedeľa:   10:30


 

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

08.11. - Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám

 

Archanjel Michal (hebrejsky Mich - a - el), čo prekladáme ako "Kto je ako Boh?", je vodcom nebeských zástupov. Spoločne s ním sa slávi Sviatok ostatných beztelesných mocností. Preto sa tento sviatok nazýva zborom. Pre oslavu tohto sviatku bol vybraný mesiac november - deviaty mesiac od marca, kedy podľa  tradície až do 2. storočia nastupovali rímski úradníci do svojich funkcií a považoval sa taktiež za začiatok roka - na počesť deviatich anjelských chórov:

 

1. Cherubovia - ich úlohou je podopierať Boží trón, ťahať Boží voz, ďalej slúžia ako bytosti, na ktorých sa vezie a lieta, strážia jeho vlastníctvo, zakrývajú Božiu archu. Nazývame ich aj duchmi harmónie.

2. Serafovia - "horiaci" spievajú na Božiu slávu, známi sú: Michal, Serafiel, Jehoel, Uriel, Kemuel, Metatron, Natanael. Ináč pomenovaný duchmi lásky.

3. Tróny - duchovia vôle.

4. Kniežatá - duchovia času - archai.

5. Sily - duchovia pohybu - Dynameis.

6. Panstvá - označovaný za duchov múdrosti - alebo Kyriotetes.

7. Mocnosti - hovorí sa im aj nebeské vojsko potrebné pri riadení sveta - nazvaní aj Exusiai.

8. Archanjeli - sú poverený plnením dôležitých úloh, ktoré im priamo odovzdáva Boh, pretože sú k nemu najbližšie. Medzi nich patria Michal, Gabriel, Rafael. Kniha Zjavení sv. apoštola Jána hovorí, že ich je sedem. Rovnako to vyznáva aj židovstvo - duchovia národov.

9. Anjeli - tu sú zaradení ochrancovia a strážcovia krajín, národov, skupín ľudí,ako aj osobní anjeli.

 

Anjeli sú tak slúžiace duchovné bytosti, ktoré boli stvorené na to, aby poslúchali Božiu vôľu. Sú nespočitateľní, vzhľadom na ich moc a silu sú na podstatne vyššom stupni ako človek. Boli stvorení ešte pred stvorením hmotného sveta, dostali slobodnú vôľu a nesmrteľnosť.

Pôvodne ku cherubínom patril aj Héllel ben Sáchár, čo znamená: skvejúci sa/žiariaci. Toto meno bolo prekladané aj výrazom Heosforos, čo znamená ranná hviezda, ale aj latinsky Lucifer, čo znamená nosič svetla. On sa vzbúril proti poslušnosti Bohu a dostal nové meno: v hebrejčine Satan, v gréčtine Diabolos čo znamená - žalobca, ohovárač, protivník, nepriateľ. Spolu s ním odpadla od Boha aj tretina ostatných beztelesných síl.

A tak si v tento deň pripomíname nielen tých, ktorý zostali Bohu verní, ale spomenúť si máme aj na nášho pokušiteľa, a toho ktorý zvádza boj so svojimi šíkmi o naše duše, o našu večnú radosť z prítomnosti Boha, alebo večné utrpenie.

Uložiť

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán: o. Mgr.  Matej Buk

0910 842 414

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 71 hostí 
Počet prístupov
Členovia : 1215
Článkov : 287
Počet zobrazení obsahu : 230504
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line