NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

Nedeľa (28.6.):

liturgia     7:30

liturgia   10:00

liturgia   11:15 (1.sv.pr.)

večiereň  x x x

 

27. týždeň

29.6. - 5.7.2020

 

Pondelok:

liturgia   7:30

spoveď  17:00

liturgia  18:00

Utorok:

spoveď  17:00

liturgia  18:00

Streda:

spoveď  17:00

liturgia  18:00

Štvrtok:

spoveď  17:00

liturgia  18:00

Piatok:

spoveď  17:00

liturgia  18:00

---------------------------

Sobota:

liturgia    7:30

Nedeľa:

liturgia     7:30

liturgia   10:00

večiereň  15:00

 

Liturgický poriadok

Vechec

27. týždeň

29.6. - 5.7.2020


Pondelok:

liturgia   7:30

spoveď  17:15

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia    7:30

Streda:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

Štvrtok:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

Piatok:

spoveď  17:15

liturgia  18:00

------------------------

Sobota:

liturgia   x x x

Nedeľa:

liturgia   7:30

liturgia 10:00

 

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Kňazi pochádzajúci z našej farnosti

 

RNDr. BARTOLOMEJ LEŠKO, DrSc.

Narodil sa 3. júna 1918. Študoval v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Kňazskú vysviacku prijal tajne v biskupskej kaplnke 1. januára 1950 z rúk blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Vyštudoval aj Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského a Inštitút jazykovej prípravy v Prahe. Bol veľmi činný ako geológ. Bol členom viacerých zahraničných vedeckých inštitúcií. Vystupoval na zahraničných geologických sympóziách. Plynule hovoril francúzsky a rusky. Vybavoval tajne cirkevnú agendu v Ríme počas úradných ciest. Do duchovnej služby sa zapojil až po zmene režimu v roku 1989. Publikoval niekoľko prác z histórie Gréckokatolíckej cirkvi. Zomrel na dôchodku v Bratislave 25. apríla 2000.

 

 

Mgr. PAVOL  FENÍK


V rokoch 2007 - 2009 pôsobil ako kaplán v Prešove a od roku 2009 bol správcom farnosti Bajerovce. Od roku 2011 bol správcom farnosti Staškovce.

 


Zdroj:

FENÍK, P.: Gréckokatolícka farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. BYZANT, 2005.

ISBN 80-85581-37-X.

 

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán:

o. Mgr. Matúš Sejka

0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 20 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line