Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

Čemerné

 

47. týždeň

20.11. - 26.11.2017


Pondelok     18:00

Utorok        18:00

Streda        18:00

Štvrtok       6:30

Piatok        6:30

----------------------

Sobota       7:30

Nedeľa 7:00 a 10:00

RPC:   11:30

Večiereň:   15:00

Liturgický poriadok

Vechec

 

47. týždeň

20.11. - 26.11.2017


Pondelok   - - -

Utorok      16:15

Streda      - - -

Štvrtok     8:00

Piatok      - - -

-------------------

Sobota     - - -

Nedeľa     8:30

 

 

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Archív

Archieparchiálna púť 2018 s vladykom Jánom Babjakom SJ do Svätej zeme

Uložiť

Uložiť

24.09.-01.10.2017 - Sväté mise v RK farnosti sv. Františka z Assisi, Vranov

 

Uložiť

Uložiť

Pastiersky list vladyku Jána o podávaní Eucharistie deťom

Uvedenie novej liturgickej praxe do života metropolie

Drahí bratia a sestry, kňazi a veriaci!
Zo srdca vás všetkých pozdravujem. Obraciam sa na vás pastierskym listom pri uvedení novej liturgickej praxe do života metropolie – podávania Najsvätejšej Eucharistie deťom a nemluvňatám po krste.
Táto starodávna východná prax sa počas dvesto rokov existencie Prešovského biskupstva u nás nepraktizovala. V duchu Druhého vatikánskeho koncilu, pápežských dokumentov a na základe záverov prvého metropolitného zhromaždenia začíname túto prax východných cirkví – podávanie Eucharistie deťom aj nemluvňatám – v celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Ak túto prax východných cirkví prijmeme zodpovedne a vážne, zaiste môže veľmi prehĺbiť a obohatiť náš duchovný život.
Dnes, v čase veľkého sekularizmu a pôžitkárstva, keď nás prekvapujú stále nové experimenty v živote človeka a navádzajú nás k nemorálnemu životu a k hriechu, je veľmi dôležité, aby deti mali čím skôr osobnú skúsenosť so sviatostným Ježišom Kristom, aby sa Ježiš ubytoval v ich dušiach skôr než hriech.
Chcem pripomenúť, že už niekoľko rokov sa v Prešovskej metropolii pri svätom krste udeľujú spolu všetky tri iniciačné sviatosti: krst, myropomazanie (birmovanie) a Eucharistia. Teraz sa posúvame o krok ďalej a budeme podávať Eucharistiu aj nemluvňatám a deťom nepretržite od krstu až po čas sviatosti zmierenia a pokánia. Tomuto vážnemu kroku však musia predchádzať vhodné katechézy, dobre prednesené a vysvetlené veriacim. Nemluvňatá sú po krste v stave milosti posväcujúcej, a preto sa im má podávať chlieb života – Najsvätejšia Eucharistia.
Drahí kňazi a veriaci, Eucharistia je potrebná, je nutná pre náš duchovný život, pre náš rast v Kristovi. Máme ju vždy hodne a s úžitkom prijímať, s čím lepšou prípravou, lebo vidíme, ako sa táto sviatosť v niektorých miestnych cirkvách sprofanizovala.
Nemecký kardinál Joachim Meisner, už pred štrnástimi rokmi v Bratislave na zasadaní KBS, povedal: „Na Západe sme stratili dve sviatosti: sviatosť zmierenia, lebo ľudia sa už nespovedajú. A stratili sme aj sviatosť Eucharistie, lebo ju všetci prijímajú bez prípravy, bez svätej spovede a veru už neveria, že Eucharistia je živý Ježiš Kristus.“

Čítať celý článok...

30.09.2017 - Blahorečenie Dona Titusa Zemana


Blahorečenie slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality, bude v sobotu 30. septembra 2017 o 10:30 hod. v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.

 

Zdroj: http://tituszeman.sk/program-blahorecenia/

 

„Aj keby som stratil môj život, nebolo by to márne, ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, stal kňazom namiesto mňa.“

(Don Titus Zeman, porov. Summarium Documentorum, Doc. 28)

 

„Bol svätý a zomrel ako mučeník“. (Summarium Testium, Test. XVI, § 322)

 

Uložiť

Uložiť

24.09.2017 - Odpust farnosť VT - JUH

 

Uložiť

Uložiť

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Uložiť

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Uložiť

Kto je online
Máme online 25 hostí 
Počet prístupov
Členovia : 973
Článkov : 593
Počet zobrazení obsahu : 416329
Lurdy - on line

Fatima - on line

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak