Modlitba - Gaboltov

 

Ó Ježišu Spasiteľu,

Pane môj a Bože môj,

ktorý si nás vykúpil skrze obetu kríža

a premohol si vládu satana,

prosím ťa, osloboď ma

od každej diabolskej prítomnosti

a od každého vplyvu satana.

 

Prosím ťa o to v Tvojom mene,

prosím ťa o to skrze Tvoje rany,

prosím ťa o to skrze Tvoju krv,

prosím ťa o to skrze Tvoj kríž,

prosím ťa o to skrze príhovor Márie,

Nepoškvrnenej a Bolestnej.

 

Krv a voda, ktoré vytekajú z Tvojho boku,

nech stekajú na mňa,

aby ma očistili, oslobodili a uzdravili.

 

Amen.