Modlitba po svätom prijímaní

Modlitba svätého Jána Zlatoústeho:

 

Kriste Bože, tajomným spôsobom si mi dal účasť

na tvojom prečistom tele a drahocennej krvi.

 

Ospevujem ťa a dobrorečím, klaniam sa ti a oslavujem ťa,

zvelebujem tvoju spásu, Pane,

teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.