NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

48. týždeň

27.11. - 3.12.2023


Pondelok:

liturgia  17:30

Utorok:

liturgia  17:30

Streda:

moleben  17:15

liturgia  17:30

Štvrtok:

liturgia  7:30

Piatok:

liturgia  17:30

---------------------------

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:30

liturgia  10:00

večiereň  15:00

 

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

48. týždeň

27.11. - 3.12.2023

 

Pondelok:

liturgia  x x x

Utorok:

liturgia  17:00

Streda:

moleben  16:45

liturgia  17:00

Štvrtok:

liturgia  8:00

Piatok:

liturgia  17:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  x x x

Nedeľa:

liturgia  8:30

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Katechéza

Nedeľa o márnotratnom synovi

Slava Isusu Christu!


Drahí priatelia gréckokatolíckej farnosti Čemerné. Prežívame prípravný čas pred Veľkým pôstom. A túto nedeľu čítame podobenstvo o Márnotratnom synovi. Toto podobenstvo nám hovorí o Božej láske k človeku. Človeku, ktorý sa rozhodne žiť bez Otca - v hriechu a bez Boha. Boh takého človeka stále čaká, kedy príde k nemu, aby ho mohol objať a zahrnúť ho svojou nekonečnou láskou a vrátiť mu stratené synovstvo. Netreba sa báť, že Boh nás nepríjme pre náš hriech. Boh nás miluje a ak mu vyznáme svoj hriech, nepripomenie nám ho, lebo on túži, aby sme prijali jeho lásku.


Nebojme sa vyznať svoj hriech a prísť k Otcovi, lebo on nás MILUJE.

 

o. Lukáš

 

Slava Isusu Christu!


Milovaní čitatelia našej stránky. Touto nedeľou sa začína obdobie duchovnej prípravy na Veľký pôst, kedy má kresťan objaviť svoje hriechy.

Svätí Otcovia nás cez podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi napomínajú, aby sme sa skrze postoja farizeja naozaj vystríhali pýchy a vysokej mienke o sebe a skrze postoja mýtnika, t. j. pokoru a pokánie. Lebo prvá a najhoršia medzi vášňami je pýcha a nadutosť, takže pre ňu bol diabol, ktorý bol predtým zornicou a potom sa stal tmou, bol zvrhnutý z neba. Aj počiatok ľudského rodu - Adam, bol pre tento hriech vyhnaný z rozkoše raja. Preto nech sa aj hoci dokonalý človek v čnostiach nevyvyšuje a neznevažuje svojho blížneho, ale nech je vždy pokorný. Veď Pán sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

 

Je zaiste lepšie, keď sa hriešnik vracia, ako keby sa čnostný vyvyšoval a pýšil. "Hovorím vám, mýtnik odišiel ospravedlnený a nie farizej."

Podobenstvo teda napomína, aby sa nik nevyvyšoval, hoci by aj konal dobré skutky, ale vždy sa má koriť a ponižovať a z celej duše sa modliť k Pánu Bohu, aby každý, hoci by upadol i do najväčšieho zla, vedel, že nie je ďaleko od spasenia.


Preto spoločne využime tento čas prípravy na Veľký pôst tým, že budeme v pokore stáť pre Bohom ako mýtnik.


o. Lukáš

Slava Isusu Christu!


Drahí priatelia našej farnosti.

Máme pred sebou nedeľu o Zachejovi. Bol to človek, ktorý bol chamtivý, okrádal svojich súkmeňovcov, aby sa zapáčil Rimanom a aby sa obohatil. Práve táto nedeľa nám chce poukázať na to, akí sme vo svojom vnútri. Možno povieš: Nie som ako Zachej, ktorý kradol. Ale možno sme mu podobní tým, že sa chceme niekomu zapáčiť. A tu je otázka pre nás. Komu sa chcem páčiť? Ľuďom alebo Bohu?

Zachej pochopil, že dôležitejšie je byť s Bohom, preto sa nehanbí vyjsť na figovník napriek poníženiu. Príklad Zacheja nás posúva k tomu, aby sme aj my rozmýšľali komu sa chceme páčiť a či naše smerovanie je správne.


o. Lukáš

 

15.11. - FILIPOVKA - štyridsaťdňové pôstne obdobie

 

Teologicky Narodenie a verejné účinkovanie Krista sú neodlučiteľne spojené. Pôst Filipovky bol ustanovený, aby nás pripravil na prijatie Krista do sveta a začiatok jeho verejného účinkovania. Pôst Filipovky nás pripravuje na prijatie Kristovho verejného účinkovania, ohláseného pri Bohozjavení.

Príchodom do Betlehema a Narodením 25. decembra sa začíname pripravovať na Bohozjavenie. Neostávame stáť pri Narodení. Naša radosť z Božieho príchodu nás poháňa dopredu a vidíme Bohozjavenie. S Bohozjavením zakúšame začiatok Kristovho zjavenia, ktorý nám zjavil tajomstvo Boha. Najviac zo všetkého poukazuje Bohozjavenie na tajomstvo Trojice, tajomstvo dlho naznačované v Starej Zmluve.

 

Pôstna disciplína

 

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku schválená Radou hierarchov 6. októbra 2009. V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:


1. Zdržanlivosť od mäsa: v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov; a v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

2. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána.

3. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: v prvý deň Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.

4. Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

 

***


Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné

cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne


1. Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.

2. Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.

3. Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.

4. Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

5. Pod slovným spojením „odporúčané sviatky“ treba rozumieť veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň chrámového sviatku.

6. Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky“ treba rozumieť štátne sviatky a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku).

7. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.

8. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.

9. Pod slovom „Štyridsiatnica“ treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.

10. Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).

11. „Zakázaný čas“ znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.


KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327/2

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Matúš Sejka

č.t.: 0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom  dohodnutí.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 4 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line