NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  17:30

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  17:30

---------------------------

Sobota:

liturgia  -  8:00

Nedeľa:

liturgia   - 7:30

liturgia   - 10:00

večiereň -  15:00

 

Liturgický poriadok

Vechec

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  8:00

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  x x x

---------------

Sobota:

liturgia  -  x x x

Nedeľa:

liturgia  -  9:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Katechéza

Piata pôstna nedeľa

 

"Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici" (Mk 10,37).

 

Je piatok večer, rodina je doma, každý sa s niečím hrá alebo sa chystá pozerať film v televízii. Mama si sadne na pohovku a v tej chvíli sú pri nej dve z jej detí, aby sa k nej rýchlo pritúlili, kým nezačne film. Ostatné deti však protestujú. "To nie je fér! Oni boli pri tebe minulý týždeň!" Od tých dvoch detí sa zdá byť sebecké znovu si nárokovať privilegované miesto, no je to zároveň aj pochopiteľné. Všetky deti sa tešia na istotu a pohodlie v blízkosti svojej matky. Nevedia si predstaviť lepšie miesto na svete, ako sedieť vedľa mamy!

 

Jakub a Ján žiadajú Ježiša, aby im vyhradil zvláštne miesta vedľa seba, keď príde Božie kráľovstvo. Takéto správanie by si, samozrejme, nečakal od dospelých mužov, ktorí Ježiša niekoľko rokov sprevádzali, ale zároveň nám to poskytuje aj určitú predstavu, prečo ho asi títo bratia o to požiadali. Pomôže nám to aj vysvetliť reakciu ostatných apoštolov. Kto by nechcel byť pri Ježišovi tak blízko, ako sa len dá? Ježiš však svojím učeníkom schladzuje hlavy, keď im hovorí, že najprivilegovanejším postavením je služba, nie osobné pohodlie. Aj my, podobne ako učeníci, chceme, aby sme zjednotenie a blízkosť s Pánom prežívali navždy. Rásť a dospievať v Kristovi znamená učiť sa hľadať ho vo svete aj v modlitbe, objavovať ho v náreku biedneho človeka, v sprevádzaní našich bratov a sestier, ako aj vo vernom prežívaní svojho povolania. Vždy by sme mali hľadať Pána vo svojej osobnej modlitbe. Mali by sme však pamätať aj na to, ako veľmi ho teší, keď sa, podobne ako on, usilujeme rozdať v službe ľuďom. Aké úžasné je, že život v službe nám prináša takú hlbokú dôvernosť s Bohom!

 

Pane Ježišu, otvor mi oči, aby som ťa dnes uvidel.

Otvor mi srdce, aby som cítil tvoju prítomnosť.

 

o. Lukáš


Piata pôstna sobota - Akatistová

 

V dnešný deň oslavujeme nesedlanou piesňou našu Presvätú Vládkyňu Bohorodičku, a to z tohto dôvodu:

Avyrský vodca Kagan, zrušil mier s Grékmi, postavil nespočetné vojsko a smerom zo západu sa vybral na Konštantínopol, vysielajúc k Bohu rúhavé reči. A hneď sa more zaplnilo loďami a zem nespočetnými pešiakmi a jazdcami. Konštantínopolský patriarcha Sergios I. veľmi utešoval ľud, aby neupadala  neochabol, ale všetku nádej z celej duše vložil v Boha a na jeho matku prečistú Bohorodičku.

Patriarcha vzal božskú ikonu Bohorodičky a nesúc ju obchádzal mesto po hradbách s množstvom zástupu a odtiaľ mu dodával posilu. Z východu prichádzali Peržania a zo západu Kagan, aby podpálili okolie mesta. Patriarcha obchádzal hradby s nerukotvornou ikonou Krista, čestnými a životodarnými Drevami (kríža) a tiež nesúc čestné rúcho Božej Matky. Avarský Kagan po súši napadol hradby Konštantínopola s nespočetným množstvom posilneným silnými zbraňami. Bolo ich také množstvo, žeby jeden Grék musel bojovať proti desiatim Avarom. Avšak neporaziteľná Záchrankyňa prostredníctvom veľmi malého vojska, ktoré sa k nej utiekalo v chráme zvanom Pege, zahubila väčšinu z nich. Vtedy Gréci nabrali odvahu, zajasali a prostredníctvom Vojvodkyne, nepremožiteľnej Božej Matky ich celkom premohli. Obyvatelia vidiac zmierenie mali pokoj, ale Kagan im povedal: "Neklamte sa v Bohu, v ktorého veríte, lebo ráno získam celé vaše mesto." Keď to obyvatelia počuli, vystierali k Bohu ruky.

Kagan a Pežania sa dohodli, že zaútočia ne mesto po súši i od mora, ale Gréci ich tak premohli, že živí nestačili spaľovať mŕtvych. Keď čln plný ozbrojených vojakov plával zátokou zvanou Roh k chrámu Božej Matkyv Blachernách, zrazu sa strhla na mori silná búrka, rozdelila more a potopila lode so všetkými nepriateľmi. Náčelníci nepriateľov sa vrátili s plačom a nárekom. Nábožní ľudia Konštantínopolu vzdávali vďaky Božej Matke a spievali jej pieseň celú noc, lebo bdeli aj kvôli nepriateľom a nadprirodzenou silou nad nimi zvíťazili. Odvtedy ako spomienku na tento nadprirodzený zázrak cirkev prijala tento sviatok Božej Matky a zachovala ho dodnes, lebo víťazstvo povstalo skrze Božiu Matku.

Po uplynutí 36-tich rokov, za panovania Konštanína IV. Pogonata, Arabi vedúc nespočetné vojsko, znova napadli Konštantínopol a sedem rokov ho napádali. Zimovali v kyzických krajoch a mnoho ich tam zahynulo. Preto sa vzdali boja a so svojim vojskom sa vracali späť. Keď boli v mori, nazývanom Sillaeo, všetci sa potopili zásahom prečistej Božej Matky.

A po tretíkrát znova sa Leva, Arabi v oveľa väčšom počte ako predtým, niesli sa na 1800 lodiach, obkľúčili mesto a čakali, ako ho dobyť. Nábožní obyvatelia mesta vzali vzácne drevo čestného a životodárneho Kríža aj drahocennú ikonu Božej Matky Hodigitrie, obchádzali hradby a so slzami vzývali Boha. Arabi sa rozdelili na dve časti. Jedni šli bojovať s Bulharmi a padlo ich tam viac ako 20 000. Druhí ostali pri Konštantínopole brániac sa pred reťazami od hradieb Galaty. Keď sa preplavili kdesi na miesto zvané Sostenes, strhol sa severný vietor, takže mnohé ich lode stroskotali a zahynuli. Na tých, ktorí zostali, prišiel taký veľký hlad, že si siahli i na ľudské telo a jedli bahno. Potom utekali a prišli na egejskú hlbinu, kde všetky svoje lode i samých seba uvrhli do hlbín. Z neba sa spustilo krupobitie, rozbúrilo more, zničilo smolu na lodiach,  takže obrovské množstvo vojska s Idami zahynulo. Ostali len tri lode, ktoré podali správu.

 

Pre všetky tieto nadprirodzené zázraky prečistej Božej Matky slávime dnešný sviatok. Na príhovor tvoje Ochrankyne a nepremožiteľnej Matky, Kriste Bože, od okolitých pokušení aj nás zbav a zmiluj sa nad nami ako jediný milovník človeka.


Synaxár

 

Štvrtá pôstna nedeľa - Pamiatka prepodobného Jána Klimaka

 

Keď mal Ján šestnásť rokov bol veľmi múdry a priniesol samého seba Bohu ako obetu a vystúpil na Sinaj. Po devätnástich rokoch vstal a odišiel do mlčanlivosti podľa piatich znakov prepodobného Kyriaka. Došiel do Palestíny, na miesto zvané Thola, kde prežil štyridsať rokov, stále spaľovaný láskou a ohňom Božej lásky. Jedol všetko, čo sa neprotivilo mníšskemu sľubu, avšak veľmi mierne, čím múdro zlomil silu pýchy. Kto by dokázal opísať tok jeho sĺz? Spal len toľko, aby bdením nepoškodil svoju rozumovú prirodzenosť. Jeho život bol ustavičnou modlitbou a nesmiernou láskou k Bohu. Tým všetkým bohumilo žijúc napísal Listvicu a zložil slová náuky a naplnený milosťou spočinul v Pánovi. Zanechal aj mnohé iné spisy.


Na jeho príhovor, Bože, zmiluj sa nad nami a spas nás. Amen.

 

 

Synaxár

 

Krížupoklonná nedeľa

 

Tretia nedeľa Veľkého pôstu sa nazýva "Krížupoklonnou". V slávnostnom sprievode sa vynáša kríž do stredu chrámu a zostáva tam na celý týždeň, spoločne s konaním zvláštneho rituálu poklôn, ktorý nasleduje po každej bohoslužbe.

 

Sme v polovici Veľkého pôstu. Na jednej strane fyzické a duchovné úsilie, ak je seriózne a trvalé, začína byť citeľné, jeho bremeno je ťažšie, naša únava evidentnejšia. Potrebujeme pomoc a povzbudenie, ktoré počujeme v čítaní z Evanjelia tejto nedele: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma" /Mk 8,34/. Avšak nemôžeme zobrať svoj kríž a nasledovať Krista, ak nepríjmeme Jeho kríž, ktorý On prijal kvôli našej spáse. Je to kríž, ale nie náš, ktorý nás spasí. Je to Jeho kríž, ktorý dáva nielen zmysel, ale aj silu ostatným. Tu sa pred nás predkladá životodarný Kríž, aby nám boli pripomenuté Kristove utrpenia, aby sme boli občerstvení, utešení a povzbudení... Podobáme sa na tých, ktorí putujú po dlhej a náročnej ceste súc unavení vidia nádherný strom s mnohými listami sadnú si do jeho tieňa, aby si na chvíľu odpočinuli a potom, akoby obnovení pokračujú vo svojej ceste. Podobne teraz, v čase pôstu a namáhavej cesty a snahy bol pre nás "zasadený" kríž, aby nám poskytol odpočinok a osvieženie, aby sme mohli ľahšie dokončiť našu cestu...

 

Dosiahnuc polovicu pôstu, ukážme skutkami začiatok Božieho spôsobu života, pokúsme sa s vierou zavŕšiť naše úsilie, aby sme získali nekonečnú spokojnosť. V priebehu prvej časti Veľkého pôstu sa naše úsilie zameriavalo na naše vlastné očistenie, teraz si musíme uvedomiť, že toto očistenie nie je koncom v sebe samom, ale musí nás viesť k nazeraniu, chápaniu a osvojeniu si tajomstva Kríža a Vzkriesenia. Význam nášho úsilia sa teraz odhaľuje ako účasť na tomto tajomstve, na ktoré sme si tak zvykli, že jednoducho zabúdame na jeho význam.

 

o. Lukáš


Syropôstna nedeľa - Vyhnanie Adama z raja - Nedeľa odpustenia

 

Drahí čitatelia internetovej stránky. Nachádzame sa v posledných dňoch pred samotným Veľkým pôstom. Doteraz sme sa dozvedeli, že človek bol stvorený pre raj, pre poznanie Boha a spoločenstva s Ním. Táto nedeľa nám chce ukázať, akým veľmi užitočným liekom je pre ľudskú prirodzenosť pôst, naopak obžerstvo a lakomstvo je odporné.


Veľký pôst je oslobodením z nášho zotročenia hriechom.


Prvou podmienkou je - postenie: oslobodiť sa od našich túžob tela, matérie, jedla, zábavy.

Druhou podmienkou je - odpustenie: lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj Vám odpustí váš Otec nebeský. Odpustenie znamená vložiť medzi seba a svojho "nepriateľa" samotného Boha.


Preto Vám prajem všetkým požehnaný čas Veľkého pôstu, aby sme si uvedomili, že jedine Kristus nám dokáže "vyliečiť" našu dušu.


o. Lukáš


Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán:

o. Mgr. Matúš Sejka

0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 11 hostí 
Počet prístupov
Členovia : 19175
Článkov : 284
Počet zobrazení obsahu : 282336
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line