NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:00

liturgia  10:00

večiereň  x x x

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia x x x

Štvrtok:

liturgia  18:00

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  8:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Katechéza

Kvetná nedeľa

 

V tento deň slávime slávny a svetlý sviatok paliem, a to z tejto príčiny: Po vzkriesení Lazára z mŕtvych, mnohí vidiac, čo sa stalo, uverili v Krista. Preto sa židovská veľrada rozhodla, že zabijú Krista aj samotného Lazára. No Kristus sa vzdialil ponechajúc miesto ich zlobe, kým Židia rozhodli, že ho zabijú na sviatok Paschy.

 

Keďže sa už dlhší čas ukrýval, šesť dní pred Paschou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, kedysi mŕtvy. Pripravili mu obed a Lazar jedol s ním. Jeho sestra Mária pomazala myrom Kristove nohy. Na druhý deň ráno poslal (Ježiš) svojich učeníkov, aby mu priviedli oslicu a osliatko. Ten, ktorému je nebo prestolom, sadá si na osliatko a vstupuje do Jeruzalema. Hebrejské deti mu prestierali svoje plášte a palmové ratolesti. Jedni ich zrezávali, iní ich niesli v rukách a prevolávali: "Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela!" Bol to Svätý Duch, ktorý naplnil ich ústa slávou a chválou Kristovi.

 

Palmami, či ich ratolesťami oznamovali deti Kristovo víťazstvo nad smrťou. Ratolesťou sa u Hebrejov rozumie mäkká vetva. Bolo zvykom, že víťazi v nejakých zápasoch alebo bitkách, boli poctení a sprevádzaní vo víťazných sprievodoch s ratolesťami kvitnúcich stromov. Osliatko v prorockom zmysle označovalo nás, ľudí z pohanov. Na ňom si Kristus odpočinul a bol nazvaný vládcom, víťazom a kráľom celej zeme. O tomto sviatku svedčí aj prorok Zachariáš: "Plesaj hlasno, dcéra Siona, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice" (Porov. Zach 9,9). Aj Dávid svedčí o deťoch hovoriac: "Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu" (Ž 8,3). Keď Kristus vstupoval do mesta, rozvíril sa celý Jeruzalem. Veľkňazmi pobúrení ľudia ho z pomsty chceli zabiť. No on sa ukryl a keď znova prišiel, hovoril k nim v podobenstvách.

 

Pre svoje nevýslovné milosrdenstvo, Kriste, Bože náš, urob z nás víťazov nad telesnými vášňami. Dovoľ nám uzrieť tvoje svetlé víťazstvo nad smrťou i životodarné vzkriesenie a zmiluj sa nad nami teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

Synaxár

Abba Gerontios z Petry povedal, že mnohí pokúšaní telesnými rozkošami

sa dopúšťajú smilstva nie vo svojom tele, ale v duchu,

a zatiaľ čo chránia svoje telesné panenstvo, dopúšťajú sa cudzoložstva vo svojej duši.

 

"Je dobré, milovaný, robiť všetko, čo je napísané a

strážiť svoje srdce so všemožnou starostlivosťou."

 

 

Abba Ján z Kellie nám hovoril tento príbeh: V Egypte žila jedna veľmi pekná a bohatá kurtizána, ku ktorej prichádzali samí vznešení a mocní ľudia. Jedného dňa sa ocitla pri chráme a chcela vstúpiť dnu. Subdiakon stojaci pri vchode jej nechcel dovoliť vojsť a hovoril: "Nie si hodná vojsť do domu Boha, lebo si nečistá." Biskup počuli ich škriepku a vyšiel von. Kurtizána mu povedala: "Nechce ma pustiť do chrámu." Biskup jej na to povedal: "Nie je ti dovolené vojsť, lebo nie si čistá." Naplnila sa ľútosťou a povedala: "Odteraz už nebudem smilniť." Biskup jej povedal: "Ak sem prinesieš všetko svoje bohatstvo, budem vedieť, že už sa viac nedopustíš smilstva." Prinesiem svoje bohatstvo a biskup všetko spálil v ohni. Ona potom vošla do chrámu, plakala a vravela: "Ak sa mi toto stalo tu dolu, čo všetko by som stratila tam hore?" Tak sa obrátila a stala sa vyvolenou nádobou.

 

Hovorilo sa o abbovi Arseniovi, že mal na hrudi priehlbinu vymytú slzami,

ktoré mu padali z očí počas celého jeho života, keď sedel pri svojej ručnej práci.

 

Keď sa abba Pimen dozvedel, že je mŕtvy, s plačom povedal:

 

"Naozaj si blažený, abba Arsenios, lebo si plakal kvôli sebe na tomto svete.

Ten, kto tu dolu neplače kvôli sebe, bude potom plakať naveky.

Preto je nemožné neplakať, buď dobrovoľne, alebo z prinútenia vo večnom utrpení."

 

Piata pôstna nedeľa

 

"Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici" (Mk 10,37).

 

Je piatok večer, rodina je doma, každý sa s niečím hrá alebo sa chystá pozerať film v televízii. Mama si sadne na pohovku a v tej chvíli sú pri nej dve z jej detí, aby sa k nej rýchlo pritúlili, kým nezačne film. Ostatné deti však protestujú. "To nie je fér! Oni boli pri tebe minulý týždeň!" Od tých dvoch detí sa zdá byť sebecké znovu si nárokovať privilegované miesto, no je to zároveň aj pochopiteľné. Všetky deti sa tešia na istotu a pohodlie v blízkosti svojej matky. Nevedia si predstaviť lepšie miesto na svete, ako sedieť vedľa mamy!

 

Jakub a Ján žiadajú Ježiša, aby im vyhradil zvláštne miesta vedľa seba, keď príde Božie kráľovstvo. Takéto správanie by si, samozrejme, nečakal od dospelých mužov, ktorí Ježiša niekoľko rokov sprevádzali, ale zároveň nám to poskytuje aj určitú predstavu, prečo ho asi títo bratia o to požiadali. Pomôže nám to aj vysvetliť reakciu ostatných apoštolov. Kto by nechcel byť pri Ježišovi tak blízko, ako sa len dá? Ježiš však svojím učeníkom schladzuje hlavy, keď im hovorí, že najprivilegovanejším postavením je služba, nie osobné pohodlie. Aj my, podobne ako učeníci, chceme, aby sme zjednotenie a blízkosť s Pánom prežívali navždy. Rásť a dospievať v Kristovi znamená učiť sa hľadať ho vo svete aj v modlitbe, objavovať ho v náreku biedneho človeka, v sprevádzaní našich bratov a sestier, ako aj vo vernom prežívaní svojho povolania. Vždy by sme mali hľadať Pána vo svojej osobnej modlitbe. Mali by sme však pamätať aj na to, ako veľmi ho teší, keď sa, podobne ako on, usilujeme rozdať v službe ľuďom. Aké úžasné je, že život v službe nám prináša takú hlbokú dôvernosť s Bohom!

 

Pane Ježišu, otvor mi oči, aby som ťa dnes uvidel.

Otvor mi srdce, aby som cítil tvoju prítomnosť.

 

o. Lukáš


Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Peter Rusnák

 

č.t.: 0903 476 597

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 33 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line