NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:00

liturgia  10:00

večiereň  x x x

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia x x x

Štvrtok:

liturgia  18:00

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  8:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Katechéza

"Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji""Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji" (Lk 7,36 - 8,3). Ignorujúc spoločenské predpisy, ktoré museli hostia dodržiavať, vchádza do Šimonovho domu žena s pohľadom upretým na Ježiša. Skutky milosrdenstva a lásky, ktoré ho predtým videla robiť, sa dotkli jej srdca a naplnili ho odvahou. Rástlo v nej semeno viery a to ju nútilo uctiť si Ježiša pre jeho lásku, ktorú začínala prežívať. Hostia boli, pochopiteľne, znechutení. Nevie vari Ježiš, kto je táto žena? Nezasluhovala si ani rozprávať sa s ním, nieto ešte dotýkať sa ho. Ježiš si uvedomoval ich nepokoj, a preto vyrozprával Šimonovi príbeh o dvoch mužoch, ktorí dlhovali svojmu veriteľovi peniaze. On sa však nad nimi zľutoval a hoci si jeho láskavosť nezaslúžili, odpustil im obom celý dlh. Všetci hostia mali zrejme pocit, že dodržiavanie zákona im dáva automaticky právo byť s Ježišom. A Ježiš tu teraz chváli túto ženu za vieru! Čo za vieru mala? Neboli azda oni lepší než ona?Vyzerá to tak, že Šimonovi hostia chápali vieru inak. Pre nich bola niečím, čo súviselo s ich náboženským postojom alebo vonkajším vzhľadom. Nikoho z nich predsa neprichytili ani pri všednom hriechu. Viera, ktorú však Ježiš rozpoznal v tejto "hriešnici", bola iná. Ježiš videl jej otvorené srdce a ochotu zmeniť sa. Videl srdce preniknuté láskou. A práve to jej otvorilo dvere do Božieho kráľovstva.Akého štedrého a veľkorysého Boha máme! Vždy nás prijme. Vždy je pripravený odpustiť nám, oslobodiť nás a učiť nás. Počuje každé naše volanie o pomoc a teší sa, keď k nemu utekáme. Každý z nás sa dnes pokúsme praktizovať vieru, akú mala táto žena, tým, že sa jednoducho obrátime na Ježiša a povieme mu, že s ním chceme byť. O ostatné sa už postará on.Zdroj: časopis Slovo medzi nami

"Vytrvalo bežme v závode" (Hebr 12, 1)

Jamajský šprintér Usain Bolt je držiteľom rekordu najrýchlejšieho človeka v histórii. Má prezývku Blesk. Získal niekoľko zlatých olympijských medailí a zvíťazil na mnohých svetových šampionátoch. Podobne ako Usain Bolt aj ďalší vrcholoví športovci venujú nekonečné hodiny tréningom, posilňovaniu, štúdiu a správnemu stravovaniu, aby dosiahli splnenie svojho sna. Musia obetovať veľa času a zriecť sa mnohých vecí, aby zostali zameraní na dosiahnutie víťazstva. Považuješ sa za kresťana - športovca, ktorý beží najvýznamnejšie preteky svojho života? Nuž, presne tým si. Aj v tejto chvíli ťa povzbudzujú anjeli a svätí spolu s Ježišom a tvojím nebeským Otcom. Chcú, aby si zvíťazil. Veria a dúfajú, že to dokážeš! A čo je ešte lepšie, nebežíš sám. Po celej zemi máš obrovské spoločenstvo veriacich, ktorí bežia spolu s tebou, aby ste všetci spoločne získali víťaznú cenu. Ježiš chce, aby si ho v týchto pretekoch spoznal nielen ako svojho Spasiteľa a Mesiáša, ale aj ako svojho najlepšieho priateľa a trénera! Chce, aby si prijal jeho silu a moc, jeho vlastné povzbudenie a nadšenie, ktoré ti pomôžu v behu. Chce posilňovať tvoje duchovné svaly, aby si mohol podať pomocnú ruku a povzbudiť niekoho, kto padá. Aby si sa na trati mohol podeliť o Božie slovo. Chce ti pomôcť, aby si bol oslobodený od pokrytectva, náladovosti a náladovosti a netrpezlivosti, ktoré ťa zrážajú k zemi, takže sa budeš môcť vznášať na krídlách orla!  Zapamätaj si však jednu vec: toto nie je šprint, ale maratón! Preto si nastav tempo. Nemysli si, že dosiahneš svoj cieľ z večera do rána - či v priebehu jedného roka. Deň za dňom ti Ježiš vyznačuje určitý úsek trate, po ktorej máš bežať. To je jediné, čo ťa má zaujímať. Len udržiavaj svoj pohľad zameraný na neho a bude ti povzbudivo ubiehať kilometer za kilometrom. A napokon v tom správnom čase ťa Ježiš bude čakať v cieľovej rovinke, aby ti odovzdal korunu víťazstva.
Zdroj: časopis Slovo medzi nami

 

"Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?"

 

Predstavte si, že ste dostali pozvanie na svadbu svojho dobrého priateľa. Po obrade vstupujete do sály, kde sa má konať hostina, a všimnete si iného hosťa, ako si nakladá jedlo na tanier. Má oblečené zodrané džínsy a roztrhnuté tričko. Nahnevaný a urazený ženích podíde k nemu a hovorí: "Ako sa opovažuješ? Odíď, prosím!" Neprekvapilo ťa to; napokon, tento človek prejavil tvojmu priateľovi veľkú neúctu. Jeho prístup bol ešte horší než jeho oblečenie!

 

Človek z Ježišovho podobenstva bol rovnako nemiestny. Rozhodol sa neobliecť si svadobný odev, ktorý mu bol poskytnutý, čím v istom zmysle ohrdol kráľovu veľkorysú ponuku, že ho zaodeje vznešenosťou. Môžeme ho prirovnať k oblečeniu svätých v nebi, ktorým sú "spravodlivé skutky", ako o tom hovorí Písmo (Zjv 19;8, Sof 1,7 - 8). Môžeme si pomyslieť, že s ním zaobchádzali prísne, ale on si to vlastne vybral sám. Lebo svadobné rúcho - spravodlivosť získanú Ježišovou obetou - mal k dispozícii. No on si ho neobliekol!

 

Aj ty si bol pozvaný na oslavu, na "Baránkovu svadobnú hostinu" (Zjv 19,9). Nikdy nedostaneš významnejšie pozvanie ako toto. Tak ho nezastrč do zásuvky. Pripravuj sa! Príjmi milosť, ktorú si dostal, a odpovedz na ňu najlepšie ako vieš. Zasväť sa životu čnosti a svätosti. Pestuj svoj vzťah a svoju lásku k ženíchovi. Každý deň si obleč "hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť (Kor 3,12).

 

Na záver jedno upozornenie: dávaj si pozor, aby si nehromadil dobré skutky len preto, aby si na Pána urobil dojem. Jeho oveľa viac zaujíma kvalita než kvantita. On chce vidieť zmenu v tvojom srdci, nie iba v tom, čo robíš. Preto ho veľmi teší, keď odložíš sebectvo a dovolíš jeho láske, aby cez teba prúdila von. Preto je nadšený, keď vidí, že využívaš príležitosť priniesť jeho radosť, povzbudenie alebo múdrosť tomu, kto ju potrebuje. Pokým sa budeš snažiť milovať, nemusíš mať strach, že skončíš ako ten nešťastný svadobný hosť.


Pane, dnes chcem byť tvojim svedkom vo svete! Očisti moje srdce a daj mi silu vždy uprednostniť službu pred sebectvom!

 

S kým Boh počíta?

S kým Boh počíta?

Keď máš pocit, že Boh s tebou už nič nedokáže, spomeň si, že...

Noe sa občas opil do nemoty.

Abrahám bol príliš starý.

Sára bola dlho neplodná.

Izák bol prehnane dôverčivý.

Jakub bol úskočný.

Lea bola škaredá.

Jozef Egyptský prežil ťažké šikanovanie.

Mojžiš bol zranený z detstva a bol agresívny.

Gedeon mal strach a chcel utiecť.

Rachab bola prostitútka.

Jeremiáš a Timotej boli príliš mladí.

Dávid mal na konte cudzoložstvo a úkladnú vraždu.

Jonáš utekal pred Bohom.

Noemi bola vdova.

Jób prišiel o rodinu, majetok a prepadol depresii.

Ján Krstiteľ bol bezdomovec a jedol hmyz.

Svätý Jozef nemal vždy mariánsku úctu – chcel Máriu poslať preč.

Panna Mária občas nechápala, ako to Pán Boh myslel.

Ježiš v puberte utiekol rodičom a ešte sa divil, čo majú za problém.

Učeníci zaspávali pri modlitbe.

Peter sa vystatoval a potom zaprel Krista.

Marta bol tak trochu workoholička.

Jej sestra Mária nebola zase priam akčná.

Mária Magdaléna bola prostitútka a ešte k tomu posadnutá.

Žena zo Samárie bola niekoľkokrát nevedomá a žila „ neviazane. “

Zachej bol malý a zakomlexovaný a živil sa daňovými podvodmi.

Pavol bol cholerik a občas si neudržal jazyk za zubami.

Timotej mával žalúdočné ťažkosti.

Prvý svätorečený bol lotor po pravici.

...tak sa nezľakni, keby Pán Boh počítal aj s Tebou!

 

Uspenský pôst (Spasivka)

Zhruba mesiac po Petro-pavlovskom (apoštolskom) pôste sa začína ďalšie pôstne obdobie, posledné v cirkevnom roku byzantského obradu. Nazýva sa Uspenský pôst alebo Spasivka. Trvá od 1. augusta do 14. augusta, teda dva týždne. Je to pôst, ktorým sa pripravujeme na posledné dva z dvanástich veľkých sviatkov cirkevného roka, teda na Premenenie Pána – 6. augusta a Zosnutie presvätej Bohorodičky – 15. augusta.

Sv. Lev teda poznal štyri základné pôstne obdobia podobne, ako ich máme dnes v našom cirkevnom roku (Veľký pôst, Petro-pavlovský čiže apoštolský pôst, Uspenský pôst a Filipovka).

Zmienku o tomto pôste nachádzame aj v liste rímskeho pápeža Mikuláša I. (858-867) Bulharom, v ktorom píše: „Svätá rímska cirkev má oddávna zvyk dodržiavať tieto pôsty: Štyridsať dní pred Veľkou nocou, po Päťdesiatnici, pred Zosnutím Márie Bohorodičky a tiež pred sviatkom Pánovho narodenia.“

Svätý Symeon Solúnsky píše, že „pôst v auguste je ustanovený na počesť Matky Božieho Slova, ktorá, keď spoznala, že sa blíži koniec jej pozemského života, tak ako stále trpela a postila sa za nás, aj napriek tomu, že bola svätou a nepoškvrnenou a nepotrebovala sa postiť, tak sa osobitne modlila za nás, keď sa chystala prejsť z tunajšieho života do budúceho, a keď sa jej blažená duša mala prostredníctvom božského Ducha zjednotiť s jej Synom. Preto sa aj my máme postiť a oslavovať ju, napodobňovať jej život a tak ju pohnúť k modlitbe za nás.

Definitívne bol tento pôst do byzantského cirkevného roka zavedený na cirkevnom sneme v Konštantínopole v roku 1166.


Predpisy Uspenského pôstu

Pôvodné pôstne predpisy Uspenského pôstu boli veľmi prísne, prísnejšie ako v Petro-pavlovskom pôste aj ako vo Filipovke; v podstate kopírovali predpisy Veľkého pôstu pred Paschou.

· V pondelok, stredu a piatok je predpísané tzv. suchojadenije, čiže výhradne rastlinná strava bez oleja, pričom jedlo nemohlo byť varené. (Napríklad chlieb, ovocie, zelenina, med, orechy, kyslá kapusta...)

· V utorok a štvrtok je dovolená varená rastlinná strava ale bez oleja.

· V sobotu a nedeľu sa dovoľuje rastlinná strava s olejom a víno.

· Na sviatok Premenenia Pána (6. augusta) je dovolené jesť rybu (samozrejme aj olej, víno a varenú stravu).

Napriek tomu, že sú tieto predpisy prísne, ich zachovávanie uľahčovala skutočnosť, že Uspenský pôst pripadá na obdobie, kedy je dostatok čerstvej zeleniny a ovocia, ktoré v tomto období dozrieva (jablká, hrušky, hrozno).

Na sviatok Premenenia Pána je zvykom po bohoslužbách posviacať ovocie.


Uspenský pôst dnes

Uspenský pôst v súčasnosti nie je v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku záväzný, čo však ale neznamená, že bol zrušený. Gréckokatolícka cirkev necháva na každého z nás, aby sme si našli svoje pravidlo pre postenie.

Posledné dva veľké sviatky cirkevného roka poukazujú na cieľ nášho života – premenenie (zbožštenie) a prechod do nebeského kráľovstva. Práve Uspenský pôst predstavuje výbornú príležitosť, aby sme si tento cieľ viacej pripomínali, aby sme na neho viacej sústredili svoje úsilie a niečo preň vykonali. O to viac, že pôst v tomto období je uľahčený dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia. Nech sa teda stane obdobím zberu nielen toho biologického ovocia, ale aj obdobím zberu duchovného ovocia.

Prajem všetkým veriacim požehnaný pôst, ktorý nám pomôže lepšie prežiť náš chrámový sviatok.

o. Lukáš

 

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Peter Rusnák

 

č.t.: 0903 476 597

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 42 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line