NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

25. týždeň

17.6. - 23.6.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  7:30

Nedeľa:

liturgia  7:30

liturgia  10:00

večiereň  15:00

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

25. týždeň

17.6. - 23.6.2024

 

Pondelok:

liturgia  16:30

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia 18:00

Štvrtok:

liturgia  x x x

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  x x x

Nedeľa:

liturgia  9:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Ihrisko

Podmienky využívania ihriska a

športovej spoločenskej miestnosti

na pozemku Gréckokatolíckej cirkvi,

farnosti VT Čemerné


  • Multifunkčné ihrisko a športová spoločenská miestnosť (ŠSM) sú zriadené pre pastoračné aktivity Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti VT Čemerné.
  • Ihrisko a ŠSM sú majetkom Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti VT Čemerné.
  • Neoprávnený vstup a úmyselné poškodenie je trestné.
  • Ihrisko a ŠSM neslúžia na verejné účely!
  • Vstup na Ihrisko a ŠSM:

BEZPLATNE (ktorýkoľvek deň v týždni) pre:

o rodiny našej farnosti

o miništrantský krúžok

o mladých, ktorí sa aktívne zapájajú do života farnosti

 

PRE OSTATNÉ ORGANIZOVANÉ SKUPINY PLATIA TIETO PRAVIDLÁ:


1. Vstup na ihrisko len s povolením farára, kaplána prípadne člena kurátorského zboru.

2. POPLATKY:

o Ihrisko - loptové hry: 3€/hod.

o Ihrisko - tenis: 1,5€/hod.

o Príplatok za osvetlenie: 2€/hod.

o ŠSM - posilňovňa: 1€/osoba

 

3. Prevádzka:

o Pondelok až piatok do 21:00 hod.

o Sobotu do 19:00 hod.

o Nedeľa a v prikázané sviatky: ZATVORENÉ!

 

4. Ja zakázané hrať počas akýchkoľvek liturgických obradov, konaných v tom čase v chráme!

5. Pri používaní vulgárnych slov má správca ihriska právo ukončiť hru bez možnosti vrátenia poplatku!

6. Poplatok sa platí vopred.

7. Všetky akcie, je potrebné, si nahlásiť deň dopredu.

8. Za materiálne škody a bezpečnosť pri športových akciách preberá zodpovednosť vedúca osoba, za celú skupinu.

9. Maximálne povolený počet osôb na ihrisku a v jeho okolí je 20.

10. Na ihrisko je vstup povolený len s obuvou určenou na umelé trávniky (kopačky určené na trávnaté povrchy sú zakázané!).

11. Pre parkovanie motorových vozidiel je vyhradené parkovisko na námestí.

 

OSTATNÝM CIRKEVNÝM SPOLOČENSTVÁM PRÍPADNE ŠKOLSKÝM AKCIÁM bude vstup umožnený iba s duchovným správcom či pedagógom zodpovedným za skupinu.

o športovú činnosť si treba dohodnúť deň dopredu

o poplatok za použitie ihriska bude účtovaný iba v prípade použitia osvetlenia, podľa stanoveného cenníka

 

· Počas nepriaznivého počasia je ihrisko zatvorené.

· Vybrané poplatky budú použité na údržbu ihriska.

 

Schválené Hospodárskou radou farnosti, dňa: 23.4.2013

 

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Matúš Sejka

č.t.: 0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line