NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  17:30

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  17:30

---------------------------

Sobota:

liturgia  -  8:00

Nedeľa:

liturgia   - 7:30

liturgia   - 10:00

večiereň -  15:00

 

Liturgický poriadok

Vechec

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  8:00

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  x x x

---------------

Sobota:

liturgia  -  x x x

Nedeľa:

liturgia  -  9:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Modlitba k Nepoškvrnenej

Nepoškvrnená Matka,

v deň tvojho sviatku, tak milého kresťanskému ľudu, prichádzam ti vzdať úctu v srdci Ríma. V duchu prinášam veriacich tejto cirkvi a všetkých, ktorí žijú v tomto meste, najmä chorých a tých, ktorí kvôli rozličným situáciám iba ťažko dokážu ísť ďalej. Predovšetkým Ti chceme poďakovať za materinskú starostlivosť, ktorou sprevádzaš naše cesty; mnohokrát počúvame so slzami v očiach príbehy tých, ktorí zakúsili tvoj príhovor a milosti, ktoré nám vyprosuješ u svojho Syna Ježiša!

Myslím aj na jednu stálu milosť, ktorú preukazuješ obyvateľom Ríma, že trpezlivo čelia ťažkostiam každodenného života. Nuž preto ťa prosíme o silu nikdy sa nevzdať, ale naopak denne každý svojím dielom prispievať k zlepšeniu, aby starostlivosť každého z nás skrášľovala Rím a všetkým sa tu lepšie žilo, aby dobre konaná povinnosť zaistila práva všetkých. A mysliac na spoločné dobro tohto mesta ťa prosíme za tých, čo zastávajú zodpovedné miesta: vypros im múdrosť, prezieravosť, ducha služby a spolupráce.

Svätá Panna,

osobitným spôsobom ti chcem zveriť kňazov tejto diecézy, farárov, kaplánov, staručkých kňazov, ktorí so srdcom pastierov aj naďalej pracujú v službe Božiemu ľudu, mnohých študujúcich kňazov zo všetkých kútov sveta, ktorí spolupracujú vo farnostiach. Každému z nich u teba vyprosujem vrúcnu radosť z evanjelizovania a dar byť otcami, blízkymi ľuďom a milosrdnými.

Tebe, Žene plne zasvätenej Bohu, zverujem zasvätené ženy v rehoľnom i svetskom živote, ktorých je v Ríme vďaka Bohu toľko, ako v žiadnom inom meste sveta, a vytvárajú nádhernú mozaiku národností a kultúr. Im vyprosujem radosť byť, tak ako ty, manželkami a matkami, plodnými v modlitbe, v láske a v spolucítení.

Ježišova Matka,

posledná vec, o ktorú Ťa prosím v tomto adventnom čase, mysliac na dni, kedy ste spolu s Jozefom túžobne očakávali blížiace sa narodenie vášho dieťaťa a plní starostí, keď ste pri sčítaní ľudu aj vy museli opustiť svoju dedinu Nazaret a ísť do Betlehema... Ty vieš, čo znamená nosiť v lone dieťa a pocítiť okolo seba ľahostajnosť, odmietnutie či pohŕdanie. Preto ťa prosím, buď nablízku rodinám, ktoré dnes v Ríme, Taliansku a na celom svete prežívajú podobné situácie, aby neboli ponechané samy na seba, ale dbalo sa o ich práva, ľudské práva, ktoré majú prednosť pred každou, hoci aj oprávnenou požiadavkou.

Nepoškvrnená Mária,

zornica nádeje na horizonte ľudstva, bdej nad týmto mestom, nad domácnosťami, školami, úradmi, obchodmi, podnikmi, nemocnicami, väznicami; nech na nijakom mieste nechýba to, čo je Rímu najvzácnejšie a čo uchováva pre celý svet, Ježišov testament: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“ (porov. Jn 13,34).

Amen.

Pápež František, 08.12.2018

 

 

 


Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/pater-pio/
oh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/pater-pio/
oh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/pater-pio/
„Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/pater-pio/
„Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/pater-pio/
„Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/pater-pio/
„Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/pater-pio/
„Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/pater-pio/
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán:

o. Mgr. Matúš Sejka

0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 21 hostí 
Počet prístupov
Členovia : 19313
Článkov : 284
Počet zobrazení obsahu : 282772
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line