NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

19. týždeň

9.5. - 15.5.2022


Pondelok:

moleben  17:45

liturgia  18:00

Utorok:

moleben  17:45

liturgia  18:00

Streda:

moleben  17:40

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

---------------------------

Sobota:

liturgia 7:30

Nedeľa:

liturgia  8:00

liturgia 11:00

večiereň  x x x

 

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

19. týždeň

9.5. - 15.5.2022

 

Pondelok:

liturgia  x x x

Utorok:

moleben  17:45

liturgia  18:00

Streda:

moleben  17:40

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  8:00

Piatok:

moleben  17:45

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  x x x

Nedeľa:

liturgia 7:30

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Kvetná nedeľa

 

V tento deň slávime slávny a svetlý sviatok paliem, a to z tejto príčiny: Po vzkriesení Lazára z mŕtvych, mnohí vidiac, čo sa stalo, uverili v Krista. Preto sa židovská veľrada rozhodla, že zabijú Krista aj samotného Lazára. No Kristus sa vzdialil ponechajúc miesto ich zlobe, kým Židia rozhodli, že ho zabijú na sviatok Paschy.

 

Keďže sa už dlhší čas ukrýval, šesť dní pred Paschou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, kedysi mŕtvy. Pripravili mu obed a Lazar jedol s ním. Jeho sestra Mária pomazala myrom Kristove nohy. Na druhý deň ráno poslal (Ježiš) svojich učeníkov, aby mu priviedli oslicu a osliatko. Ten, ktorému je nebo prestolom, sadá si na osliatko a vstupuje do Jeruzalema. Hebrejské deti mu prestierali svoje plášte a palmové ratolesti. Jedni ich zrezávali, iní ich niesli v rukách a prevolávali: "Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela!" Bol to Svätý Duch, ktorý naplnil ich ústa slávou a chválou Kristovi.

 

Palmami, či ich ratolesťami oznamovali deti Kristovo víťazstvo nad smrťou. Ratolesťou sa u Hebrejov rozumie mäkká vetva. Bolo zvykom, že víťazi v nejakých zápasoch alebo bitkách, boli poctení a sprevádzaní vo víťazných sprievodoch s ratolesťami kvitnúcich stromov. Osliatko v prorockom zmysle označovalo nás, ľudí z pohanov. Na ňom si Kristus odpočinul a bol nazvaný vládcom, víťazom a kráľom celej zeme. O tomto sviatku svedčí aj prorok Zachariáš: "Plesaj hlasno, dcéra Siona, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice" (Porov. Zach 9,9). Aj Dávid svedčí o deťoch hovoriac: "Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu" (Ž 8,3). Keď Kristus vstupoval do mesta, rozvíril sa celý Jeruzalem. Veľkňazmi pobúrení ľudia ho z pomsty chceli zabiť. No on sa ukryl a keď znova prišiel, hovoril k nim v podobenstvách.

 

Pre svoje nevýslovné milosrdenstvo, Kriste, Bože náš, urob z nás víťazov nad telesnými vášňami. Dovoľ nám uzrieť tvoje svetlé víťazstvo nad smrťou i životodarné vzkriesenie a zmiluj sa nad nami teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

Synaxár

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327/2

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Matúš Sejka

č.t.: 0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom  dohodnutí.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 168 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line